1 jaar geleden.

De aanhoudende daling van de langetermijnrente baart de verzekeraars zorgen. Ze moeten de gegarandeerde intrest op tak21- en individuele levensverzekeringen verlagen, wat die producten minder aantrekkelijk maakt. Maar het grote probleem zijn de groepsverzekeringen, waar het gegarandeerd rendement wettelijk is vastgelegd op 3,25 procent voor de werkgeversbijdragen en op 3,75 procent voor de werknemersbijdragen. Die garantie kunnen de verzekeraars niet meer waarmaken. Ze dringen er bij de politici op aan de wettelijk gegarandeerde minimumrente te verlagen.
...

De aanhoudende daling van de langetermijnrente baart de verzekeraars zorgen. Ze moeten de gegarandeerde intrest op tak21- en individuele levensverzekeringen verlagen, wat die producten minder aantrekkelijk maakt. Maar het grote probleem zijn de groepsverzekeringen, waar het gegarandeerd rendement wettelijk is vastgelegd op 3,25 procent voor de werkgeversbijdragen en op 3,75 procent voor de werknemersbijdragen. Die garantie kunnen de verzekeraars niet meer waarmaken. Ze dringen er bij de politici op aan de wettelijk gegarandeerde minimumrente te verlagen.De Belgische ministers gaan niet in op het voorstel van de verzekeraars. Maar daarmee is het probleem niet van de baan. Ook de toezichthouder, de Nationale Bank van België, maakt zich nu grote zorgen. Ze denkt dat de verzekeraars het moeilijk krijgen hun verplichtingen na te komen als de rente nog lang laag blijft. Voor de groepsverzekeringen moeten de werkgevers de tekorten bijpassen. Dat is geen goed nieuws voor de ondernemingen, die nu al concurrentiekracht ten opzichte van het buitenland verliezen.Sinds 11 september 2001 bouwen bedrijven hun personeelsbestand af of vullen ze nieuwe vacatures niet meer in. Het effect daarvan laat zich nog altijd voelen. De uitzendsector -- doorgaans een goede indicator van de economische activiteit -- is in het eerste kwartaal van 2003 teruggevallen met 1,8 procent. Toch blijven bepaalde bedrijven aanwerven: bij de grootste 30.000 bedrijven staan bijna 15.000 vacatures open. Er is vooral vraag naar moeilijk in te vullen functies als ingenieur, technicus of financieel expert.De Belgische arbeidsmarkt blijft een paradox. Enerzijds weegt de zwakke economische groei op de werkgelegenheid. De Nationale Bank verwacht 62.000 extra werklozen in 2013. Het zal nog een paar jaar duren voordat de werkgelegenheid opnieuw aantrekt. Maar anderzijds zijn er tal van openstaande vacatures die moeilijk ingevuld raken. Elke maand komen alleen al bij de VDAB 20.000 nieuwe vacatures binnen. Los van het effect van de conjunctuur lijdt de Belgische arbeidsmarkt ook onder de mismatch tussen de vraag en het aanbod."Vis met een geurtje. De omstreden praktijk van de Zeebrugse visveiling." De visveiling in Zeebrugge wordt sinds 1987 geleid door de nv Zeebrugse Visveiling rond de zakenvrouw Marie-Jeanne Becaus, die ook de topvrouw van het bouwbedrijf Pieters-Degelder is. De eigenlijke vismijn is verhuisd naar een nieuw gebouw in de haven. De historische site wordt mogelijk te gelde gemaakt als vastgoedproject.De nv Zeebrugse Visveiling is omgevormd tot nv Vlaamse Visveiling. Marie-Jeanne Becaus-Pieters, die 64 is, is nog altijd de gedelegeerd bestuurder. De voorzitter van de raad van bestuur is Noël Devisch, de voormalige voorzitter van de Boerenbond. De onderneming overkoepelt de veilingen van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge, en is winstgevend. Het bedrijf, een logistiek geheel van 130 bedrijven en 800 werknemers, behandelt 17 miljoen kilo vis per jaar. De vennootschap achter het vastgoedproject, nv Vismijnpark, wordt eveneens geleid door Marie-Jeanne Becaus, maar maakt verlies. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.