1 jaar geleden. De Europese Commissie vraagt aan de Belgische regering de pensioenleeftijd op te trekken. Het voorbije halfjaar heeft de regering-Di Rupo de minimumleeftijd voor het vervroegde pensioen verhoogd van 60 naar 62 jaar en heeft ze strengere regels opgelegd voor het brugpensioen. Maar dat maakt weinig indruk op de Europese Commissie. Ze wil dat de pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. In Zweden gebeurt dat en daar ligt de feitelijke uittredeleeftijd op bijna 65 jaar. In België is dat net geen 60 jaar.
...

1 jaar geleden. De Europese Commissie vraagt aan de Belgische regering de pensioenleeftijd op te trekken. Het voorbije halfjaar heeft de regering-Di Rupo de minimumleeftijd voor het vervroegde pensioen verhoogd van 60 naar 62 jaar en heeft ze strengere regels opgelegd voor het brugpensioen. Maar dat maakt weinig indruk op de Europese Commissie. Ze wil dat de pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. In Zweden gebeurt dat en daar ligt de feitelijke uittredeleeftijd op bijna 65 jaar. In België is dat net geen 60 jaar. Nu. Het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting is nog altijd niet aan de orde in België. De regering wacht af welke effecten de maatregelen hebben die eind 2011 zijn genomen. Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) heeft wel een commissie van experts samengesteld om na te gaan hoe de toekomst van de pensioenen kan worden veiliggesteld. Dat krijgt kritiek van economen, die vinden dat er maatregelen moeten worden genomen in plaats van nieuw studiewerk te verrichten. De impact van het vergrijzingsprobleem is volgens hen voldoende bekend. 10 jaar geleden. De prijs van een kwaliteitsappartement in Knokke is sinds 1997 gestegen met bijna 60 procent. Ook elders aan de kust gaan de prijzen pijlsnel de hoogte in. Bij gebrek aan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op toplocaties lijkt kustvastgoed een mooie investering, als alternatief voor de lage rente en de kwakkelende beurs. Maar ING waarschuwt dat door de massale aandacht van beleggers een zeepbel kan ontstaan. In heel Europa zijn pessimistische geluiden over de vastgoedgekte te horen, maar The Economist sust dat het in België nogal meevalt. Nu. De prijs van een appartement in Knokke-Heist is in tien jaar gestegen met 104 procent. De bouw van nieuwe appartementen is niet bij te houden. In 2012 krijgt de prijs echter een tik van 3 procent. Toch blijven investeringen in vastgoed -- ook aan zee -- een vluchthaven voor beleggers. Hoewel ING en Itinera een overwaardering vrezen, is de vastgoedsector er over het algemeen gerust op. The Economist schrijft dat de Belgische vastgoedmarkt een van de meest overgewaardeerde van Europa is. 20 jaar geleden. De Leuvense econoom Paul Van Rompaey heeft de Vlaams-Waalse transfers in de sociale zekerheid berekend. In 1990 bedragen die 122 miljard frank (3,05 miljard euro). In de jaren tachtig draagt Vlaanderen 896 miljard frank (22,4 miljard euro) meer bij aan de sociale zekerheid dan het terugkrijgt. De cijfers zijn een minimale schatting van de reële transfers, aangezien geen rekening wordt gehouden met de intrestlast die ontstaat door de directe subsidies van de federale overheid aan de sociale zekerheid: gecumuleerd 3000 miljard frank of 75 miljard euro. Nu. Door de jaren verschijnen verscheidene studies over de financiële transfers tussen de gewesten, waaronder de Abafim-studie van de Vlaamse Gemeenschap in 2004, het Warande-manifest een jaar later, een studie van de Nationale Bank en analyses van het Leuvense onderzoeksinstituut Vives. De jongste Vives-studie uit 2012 heeft het over 3,8 miljard euro aan transfers in de sociale zekerheid. Tellen we die via de begroting en de financieringswet erbij, dan loopt het bedrag op tot 6,1 miljard euro. Als de rentelasten op de schuld worden meegerekend, wordt zelfs de grens van 16 miljard euro bereikt. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.