1 jaar geleden.

Karel De Boeck wordt getipt als de nieuwe CEO van de restbank Dexia. Hij wordt de Vlaming van dienst, nadat Jean-Luc Dehaene faalde als bestuursvoorzitter. De uitdaging is groot, maar Trends ziet lichtpuntjes. Dehaene was een politicus, De Boeck is een ervaren bankier. Dehaene zetelde als onafhankelijk bestuurder en voorzitter, De Boeck krijgt de operationele leiding. Bovendien loodste De Boeck Fortis door de moeilijkste periode in zijn bestaan door de toxische kredieten in een apart vehikel onder te brengen en de holding een doorstart te geven als verzekeringsgroep (Ageas).
...

Karel De Boeck wordt getipt als de nieuwe CEO van de restbank Dexia. Hij wordt de Vlaming van dienst, nadat Jean-Luc Dehaene faalde als bestuursvoorzitter. De uitdaging is groot, maar Trends ziet lichtpuntjes. Dehaene was een politicus, De Boeck is een ervaren bankier. Dehaene zetelde als onafhankelijk bestuurder en voorzitter, De Boeck krijgt de operationele leiding. Bovendien loodste De Boeck Fortis door de moeilijkste periode in zijn bestaan door de toxische kredieten in een apart vehikel onder te brengen en de holding een doorstart te geven als verzekeringsgroep (Ageas). De Boeck wordt CEO en Dexia neemt enkele belangrijke hindernissen. Het plan om de portefeuille van de restbank te laten uitdoven, krijgt groen licht van Europa. België en Frankrijk steken Dexia 5,5 miljard euro vers kapitaal toe en staan garant voor 85 miljard euro schulden. Bovendien nemen ze genoegen met een lage vergoeding van 5 basispunten voor die waarborg. De Boecks businessplan houdt rekening met 950 miljoen euro verlies in 2013 en een geleidelijke terugkeer naar een break-even in 2018. Toch bestaat er een kans dat Dexia nog eens vers kapitaal moet bijtanken.Belastingplichtigen kunnen vanaf 2003 bij een centrale dienst van de administratie Financiën een ruling aanvragen over de toepassing van de fiscale regels. Zowel particulieren als bedrijven kunnen met de fiscus een voorafgaand akkoord sluiten over de behandeling van hun investeringsplannen. Dat biedt investeerders rechtszekerheid. Via een ruling zou het ook mogelijk worden om zwart geld in de reguliere economie te brengen. Dat kon tot dan toe alleen door de "spontane regularisatie", een wat schimmige deal met de administratie. Algemene fiscale amnestie blijft taboe.Rulings worden vooral gebruikt om fiscale constructies voorafgaandelijk te toetsen. Na de "eenmalige" bevrijdende aangifte, de fiscale amnestie in 2004, voerde de regering een algemene regularisatieprocedure in via de dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Na betaling van de belastingen en een boete van 10 procent kunnen belastingplichtigen zwarte vermogens witten. Vanaf juli 2013 komt er een einde aan die regeling, omdat de regering-Di Rupo een nieuwe fiscale amnestie -- zelfs voor zware fraude -- met een hogere boete wil doorvoeren. Voor de allerlaatste keer.Met de lancering van Powerfin in 1990 start Philippe Bodson de buitenlandse expansie van Tractebel op. Als Trends in 1993 een stand van zaken opmaakt, blijkt Powerfin vooral een financieringsvehikel te zijn, terwijl de moedermaatschappij en de filialen voor de logistieke en operationele ondersteuning zorgen. Onder de vleugels van Powerfin zitten participaties in elektriciteitscentrales in Noord-Ierland, Portugal, Spanje, Argentinië en de Verenigde Staten. Als opvolger van Unerg heeft Powerfin ook een belang van 26,5 procent in Electrabel. Powerfin wordt in 1997 weer opgeslorpt door Tractebel. Bodson blijft het bedrijf leiden tot in 2000. Omdat hij blijft aandringen op een onafhankelijke koers voor Tractebel, wordt hij gedwongen op te stappen onder druk van de nieuwe heersers bij het moederbedrijf GDF-Suez. Dat lot is later ook Electrabel-topman Willy Bosmans beschoren. De juridische vennootschap Tractebel gaat in 2003 op de schop, maar de Belgische knowhow vormt de basis voor de internationale activiteiten van GDF-Suez, die nog steeds worden geleid door een Belg, Dirk Beeuwsaert.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.