1 jaar geleden. De European Tech Tour Association, een organisatie die starters rechtstreeks in contact brengt met investeerders, landt voor de tweede keer in de Benelux. De dataminer NGdata, het softwarebedrijf Itineris en de projectmanager Projective behoren tot de zes Belgische starters die voor een jury van internationale durfkapitalisten mogen verschijnen. Organisator Jürgen Ingels, een medeoprichter van de betalingssystemenspecialist Clear2Pay, is tevreden. "De 50 à 100 miljoen euro voor internationale doorgroei kan een starter niet in Vlaanderen vinden."
...

1 jaar geleden. De European Tech Tour Association, een organisatie die starters rechtstreeks in contact brengt met investeerders, landt voor de tweede keer in de Benelux. De dataminer NGdata, het softwarebedrijf Itineris en de projectmanager Projective behoren tot de zes Belgische starters die voor een jury van internationale durfkapitalisten mogen verschijnen. Organisator Jürgen Ingels, een medeoprichter van de betalingssystemenspecialist Clear2Pay, is tevreden. "De 50 à 100 miljoen euro voor internationale doorgroei kan een starter niet in Vlaanderen vinden." Nu. NGdata, Itineris en Projective gaan internationaal en werken aan kapitaalverhogingen. Het geld daarvoor moet nog altijd grotendeels uit het buitenland komen, zegt Jürgen Ingels. "Sommige Vlaamse technologiebedrijfjes trekken nu naar Silicon Valley om zich daar te vestigen en middelen te vinden. Dat is mooi, maar wel jammer voor de Vlaamse werkgelegenheid. Maar er is weinig keuze. Op termijn moet een technologiebedrijf zijn klanten wereldwijd kunnen bedienen. Daarvoor is veel kapitaal nodig. Het is dat, of overgenomen worden." 10 jaar geleden. Trends vindt dat de formules voor hypothecaire kredieten ingewikkeld en ondoorzichtig zijn. De banken hanteren een basistarief, maar geven kortingen als de consument bijvoorbeeld een schuldsaldo- of een brandverzekering bij hen afsluit. Die koppelverkoop werkt vooral in het voordeel van de bank, die de korting compenseert met de inkomsten van de verkochte verzekeringen. De intrestvoeten staan laag, waardoor de klanten vooral kiezen voor een vaste rentevoet. Nu. Het zoeken naar de beste lening blijft een moeilijke opdracht. Het is nog altijd zaak de tarieven en de maandlasten van banken goed te vergelijken. De klant kan dat zelf doen -- maar dat kost veel tijd en moeite -- of daarvoor een beroep doen op onafhankelijke kredietspecialisten zoals Immotheker. Door de economische crisis staan de rentevoeten laag en zijn de looptijden van leningen korter. Zowel de banken als de kredietnemers zijn voorzichtiger geworden en de consument is er zich beter van bewust dat hij op een lening met een kortere looptijd aanzienlijk minder intresten afbetaalt. 20 jaar geleden. Het Verdrag van Maastricht verplicht België tot een zware begrotingssanering. In 1993 kampt ons land nog altijd met een tekort van 7,7 procent van het bbp, wat onvoldoende is om de overheidsschuld onder controle te krijgen. Als de regering niet ingrijpt, dreigt de schuldgraad tegen 1999 op te lopen tot 130 procent van het bbp, ver boven de norm van 60 procent die het Verdrag van Maastricht oplegt. De Belgische regering moet daarom harder besparen om de rentesneeuwbal tot staan te brengen en de schuldgraad af te toppen, zodat België via deliberatie toegang tot de euro kan krijgen. Nu. In de tweede helft van de jaren negentig voert België een vrij strak begrotingsbeleid. Tegen de eeuwwisseling is de begroting in evenwicht en is de schuldgraad gedaald. De regeringen-Verhofstadt behouden het begrotingsevenwicht, maar souperen de bonus van de dalende intrestlasten op en bezondigen zich te veel aan eenmalige maatregelen. De verzwakking van de overheidsfinanciën wordt ongenadig blootgelegd na de financiële crisis van 2008-2009. België worstelt nog altijd met een tekort van 3 procent en een overheidsschuld van 100 procent, vooral omdat de uitgaven niet onder controle raken. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.