In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. Volgens de denkgroep Itinera kan amper 18 procent van de tweeverdieners met twee kinderen een modale nieuwbouwwoning financieren zonder een eigen inbreng van 50.000 euro. Dat is geen 6 procent van het aantal huishoudens. De betaalbaarheid van woningen is actueel omdat de regering de bevoegdheid over de woonbonus wil regionaliseren. De bouwsector vraagt dat de ondersteuning van de aanschaf van een woning wordt voortgezet door de regio's. De ECB, het IMF en de OESO argumenteren dan weer dat die fiscale subsidies de Belgische woningmarkt doen oververhitten. Twee studies (van Blavier en Reynaers Aluminium) naar aanleiding van Batibouw tonen aan dat de betaalbaarheid van de woningen steeds meer in het gedrang komt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt vast dat een aantal energiemaatregelen de prijs vanaf 2014 nog omhoogstuwt en raadt aan nog dit jaar een bouwvergunning aan te vragen. Zo kan men ook de woonbonus veiligstellen, voor de regionalisering in 2014. Dat lijkt een illusie, omdat er te weinig middelen overgaan naar de gewesten. Aan de vooravond van de Brits-Amerikaanse invasie maakt Trends de rekening van een oorlog in Irak. Terwijl de regering-Bush uitgaat van een kostprijs van 50 à 60 miljard dollar, blijkt uit een studie van professor Nordhaus van Yale University dat de directe militaire kosten 50 à 150 miljard dollar zullen bedragen, de indirecte kosten 100 à 600 miljard dollar, en het productieverlies 1000 à 1900 miljard dollar. Volgens Nordhaus' meest pessimistische berekeningen kan de oorlog in Irak dus 2650 miljard dollar kosten. Trends wijst ook op de kosten van een hogere olieprijs op de kwetsbare Amerikaanse economie.Het is niet eenvoudig de echte kosten van de Irak-oorlog in te schatten, omdat tegelijk ook een oorlog in Afghanistan werd uitgevochten. Duidelijk is wel dat de kosten zwaar onderschat werden. In 2011 bleek de prijs van beide oorlogen opgelopen te zijn tot 3,2 à 4 biljoen dollar. Daarin zitten niet alleen de directe militaire uitgaven, maar ook de gezondheidskosten van gewonde veteranen en de kosten van de schulden waarmee de oorlogen zijn gefinancierd. Door de oorlogen en de belastingverlagingen heeft de regering-Bush de staatsschuld doen toenemen van 6,4 biljoen dollar in 2003 naar 10 biljoen net voor het uitbreken van de financiële crisis.Enkele maanden nadat Antwerpen '93 van start is gegaan, maakt Trends een balans op van de Vlaamse cultuursector als dienstenindustrie aan de hand van de rekeningen van drie culturele kmo's: De Zoo, de Vlaamse Opera en Antwerpen '93 zelf. De Zoo maakt 29 miljoen frank (725.000 euro) verlies op een omzet van 631 miljoen frank (15,8 miljoen euro). Vergeleken met het verlieslatende federale operahuis De Munt doet de Vlaamse Opera het heel goed, de rekeningen zijn in evenwicht en vertonen zelfs een licht overschot. Antwerpen '93 wordt een succes, met dank aan de uitgebreide bijdrage van privésponsors.Intussen is er wel cijfermateriaal. Niet minder dan 3 procent van de Vlaamse werknemers en 13,5 procent van de zelfstandigen werkt in de zogenaamde creatieve industrie. Het spanningsveld tussen de bijdrage aan de economie en de subsidies die de sector nodig heeft, is wel gebleven. En de kmo's van toen? Antwerpen '93 was een tijdelijk fenomeen, maar heeft een langdurige impact gehad op het imago van de Scheldestad. De Antwerpse Zoo is sinds 2002 uit de rode cijfers. En de Vlaamse Opera heeft het moeilijk door gestegen loonkosten en de kosten voor de infrastructuur in de twee speelsteden Gent en Antwerpen.