In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. België kampt met een structureel hogere inflatie. In januari 2012 klokt de inflatie af op 3,6 procent. De gemiddelde Europese inflatie daarentegen komt nooit boven 3 procent uit. De sterke Belgische prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken. Er zijn de hogere energieprijzen, de hogere prijzen in de distributie en het automatisch indexsysteem. Dat laatste doet de lonen in België sneller stijgen dan in de buurlanden, wat leidt tot een loon-prijsspiraal en dus hogere inflatie. De hogere Belgische inflatie is nefast voor de economie, want ze veroorzaakt onzekerheid. Voor het eerst sinds drie jaar daalt de Belgische inflatie onder het niveau van de buurlanden. Ze bedraagt in januari van dit jaar nog 1,46 procent. De daling van de inflatie is voor een deel te danken aan regeringsmaatregelen. Er was in 2012 de bevriezing van de energieprijzen en de verplichting om in contracten met variabele energieprijs te verwijzen naar transparante marktparameters. Ook beslist de regering de indexkorf aan te passen. Bijvoorbeeld de koopjes worden erin opgenomen. Op die manier moet de indexberekening beter aansluiten bij het werkelijke consumptiegedrag.Na het annus horribilis 2001 kruipt de holding Gevaert in 2002 uit de rode cijfers. Herstructureringen bij Agfa-Gevaert, VUM Media, de scheepsreddingsdienst URS en VTB-VAB hebben hun vruchten afgeworpen. Trends vraagt zich af of Gevaert weer een bestaansrecht heeft in het grote Almanij, dat Gevaert in 2002 van de beurs haalt. Die exit gaat gepaard met een machtswissel, waarbij André Leysen zijn plaats afstaat aan Marc Francken. "Nu we van de beurs zijn, kunnen we op lange termijn redeneren, zonder de verplichting om elk kwartaal de boeken open te gooien", vertelt Francken aan Trends.Van het roemrijke Gevaert, ooit een van de belangrijkste financiële groepen van België, is al lang geen sprake meer. Nauwelijks twee jaar na de beursexit van Gevaert slorpt KBC de moederholding Almanij op via een fusie door overname. KBC start daarop de ontmanteling van Gevaert, dat in 1894 werd opgericht door de industrieel Lieven Gevaert om fotopapier te produceren. Bijna alle participaties worden versast naar andere entiteiten in de KBC-groep. Gevaert houdt alleen nog een belang van 26 procent in de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert over. Maar een jaar later wordt ook die historische band doorgeknipt, en gaan de aandelen Agfa-Gevaert de deur uit. Europa beeft voor Japan', stelt Trends vast, ook al lopen op dat moment de zeepbellen op de Japanse vastgoed- en aandelenmarkten leeg. Velen zien Japan als een Trojaans paard dat de westerse economieën binnendringt. Jean-Albert Moorkens, de vicepresident van de Belgisch-Japanse Kamer van Koophandel, vindt dat beeld overdreven, maar waarschuwt tegelijk. "Japanners willen winnen", zegt hij in Trends. "Het is de grond van het Japanse denken. En het duikt op in de hele economie." Volgens Moorkens is Japan groot geworden door de goed opgeleide en keihard werkende bevolking. Het maakt het Westen bang.Europa beeft al lang niet meer voor Japan. Het land is het barsten van de zeepbellen nog altijd niet te boven gekomen. Deflatie geselt al decennialang de economie. De overheidsschuld is opgelopen tot een astronomische 230 procent van het bbp, wat Japan tot trieste koploper maakt van de geïndustrialiseerde wereld. In 2011 wordt het land getroffen door een vernietigende tsunami, met een kernramp in Fukushima erbovenop. De nationalistische premier Shinzo Abe wil met een agressief monetair beleid de economie nieuw leven inblazen, en spreekt harde taal aan het adres van China. Dat laatste land heeft intussen de rol van Japan overgenomen als boeman uit het Oosten.