In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. 1 jaar geleden. Trends waarschuwt dat er een kredietverstrakking zit aan te komen. Ondernemers signaleren dat ze minder gemakkelijk aan een lening of een herfinanciering raken, dat de banken strengere voorwaarden opleggen en dat kredieten duurder worden. De banken schetsen een ander beeld: zij beweren dat de productie van leningen niet is gedaald, dat de criteria voor herfinancieringen onveranderd zijn gebleven en dat de financieringskosten voor ondernemingen historisch laag zijn. Toch is er één bankier die off the record toegeeft: "We flirten met een kredietschaarste." Nu. Sinds midden vorig jaar daalt het volume en het aantal verstrekte kredieten. Maar dat is veeleer te wijten aan de dalende vraag naar leningen vanwege de ondernemingen. Door de vertraging van de economie is het doemscenario van een algehele kredietschaarste uitgebleven. Maar de kredietverstrakking manifesteert zich wel degelijk. Volgens een enquête van het ondernemersplatform VKW vindt liefst 70 procent van de ondernemingen dat de banken zuiniger zijn geworden met het verstrekken van kredieten. Meer dan 86 procent zegt dat de financiële instellingen veeleisender zijn geworden en meer voorwaarden stellen. 10 jaar geleden. Didier Reynders lanceert in Trends het idee van een fiscale amnestie op Europees niveau. Belastingplichtigen zouden de kans krijgen hun fiscale fouten uit het verleden recht te zetten tegen betaling van een aanvaardbare boete. Met de opbrengst -- mogelijk 2,5 à 5 miljard euro -- kan dan een nieuwe belastingverlaging worden gefinancierd om onze kwijnende economie op te krikken. Reynders is niet de eerste die zo'n voorstel de wereld instuurt. In 1997 ijverde senator Johan Weyts (CD&V) al voor een pardon voor belastingzondaars. Nu. In 2004 kan de Belg grijze of zwarte buitenlandse kapitalen regulariseren tegen een boete van 6 of 9 procent. Het brengt de schatkist 500 miljoen euro op. Bijna 3 miljard euro wordt gerepatrieerd naar ons land. In 2006 wordt een permanente regularisatieregeling uitgewerkt. De regering-Di Rupo wil die afschaffen en dit jaar een derde fiscaleamnestieronde op het touw zetten. Voor de allerlaatste keer. De regering hoopt zo 500 miljoen euro te recupereren om het gat in de begroting van 2013 te dichten. 20 jaar geleden. Trends ziet de Benelux uitgroeien tot een nieuwe Europese 'grootstaat'. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel krijgen we een 'gespierdere Benelux' met Nederland, België en Luxemburg, ofwel een 'nieuwe Benelux' met Nederland en Vlaanderen. "Koningin Beatrix en koning Boudewijn evolueren tot dubbelmonarchen van een Benelux met confederale trekken", schrijft Trends. Op het terrein ziet het de eerste groene scheuten van de nieuwe staat, onder meer in de vorm van toenemende wederzijdse investeringen en bedrijfsovernames. Nu. België, Nederland en Luxemburg zijn nog altijd aparte staten. Ook tussen Nederland en Vlaanderen zijn geen inniger banden gegroeid, getuige het eindeloze gekissebis over de Scheldeverdieping en de IJzeren Rijn. Beide economieën integreren, maar met vallen en opstaan. Enerzijds groeit De Persgroep uit tot een Vlaams-Nederlandse mediagroep, anderzijds beleeft de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis een roemloze ondergang. De euro- en schuldencrisis heeft de discussie doen verschuiven naar een sterkere Europese integratie. De overwinning van de N-VA in de gemeenteraadsverkiezingen doet België naar zichzelf kijken.