In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. Marc Saverys, CEO van de rederij Bocimar, noemt de door de PS gewenste vermogensbelasting onverstandig omdat de fortuinen dan gewoon wegtrekken. Het is oneerlijk dat vermogens eerst naar België werden gelokt met fiscale amnestie om ze dan hard aan te pakken, vindt hij. Saverys vreest dat de regering-Di Rupo - toen nog in wording - het Waalse economische model naar Vlaanderen zal exporteren. De reder zegt overigens dat het een mooi moment is om aandelen Euronav te kopen. Ook broer Nicolas Saverys laakt intussen het "stalinistische socialisme" van de PS. Bart De Wever (N-VA) vertaalt de stelling van Marc Saverys over de regering-Di Rupo als de "wallonisering" van Vlaanderen. Er wordt een nieuwe fiscale amnestie voorbereid, maar analisten menen dat de vrees voor een vermogensbelasting de operatie kan bemoeilijken. Een belasting op de meerwaarde van aandelen is van de onderhandelingstafel geveegd. Het aandeel van Euronav is verdubbeld in waarde, maar zakt naar een prijs die nu de helft hoger ligt dan in november 2011.De vakbonden laten even hun financiële rekeningen zien: het ACV heeft een budget van 250 miljoen euro, vergoedingen voor het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen niet meegerekend. Bij het ACLVB is dat 14 miljoen en bij het ABVV 135 miljoen. De inkomsten komen vooral van lidgelden. Bij de officieel bekendgemaakte budgetten worden de stakingsmiddelen niet meegeteld. Die blijven grotendeels geheim. Het is enkel geweten dat het ACV direct 337 miljoen euro aan stakingsgelden kan vrijmaken. Jaarlijks betaalt elke vakbond sowieso rond het miljoen euro aan stakingsgelden uit. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar het is bekend dat de stakingen tegen het Generatiepact het ABVV veel geld hebben gekost. Structureler zijn de problemen bij het ACV. Door de ondergang van Dexia en de holding Arco als belangrijke aandeelhouder van de bank, is de christelijke arbeidersbeweging in financieel zwaar weer terechtgekomen. Moederorganisatie ACW heeft een aanvraag ingediend om erkend te worden als bedrijf in herstructurering. Bij het ACV zelf is te horen dat besparingen onvermijdelijk zijn, maar dat de stakingskas onaangetast blijft.Minister van Landbouw en Middenstand André Bourgeois (CVP) heeft een kmo-plan klaar. Hij wil loonkostenverlagingen voor kmo's die werklozen aantrekken en hij pleit voor een vereenvoudiging van de vestigingswet. Ook moet werk worden gemaakt van de administratieve vereenvoudiging voor kmo's, een belangrijke hinderpaal om een eigen zaak op te richten. Ten slotte wil Bourgeois het sociale statuut van de zelfstandigen verbeteren. De plannen van Bourgeois zijn in belangrijke mate doorgevoerd, maar dat heeft vele jaren in beslag genomen en ze zijn meermaals door nieuwe ministers gerecycleerd. De loonkostenverlagingen voor werkzoekenden in kansengroepen zijn niet alleen op kmo's van toepassing, maar op alle bedrijven. Van de administratieve vereenvoudiging is werk gemaakt. Maar vooral het sociaal statuut van de zelfstandigen is aanzienlijk verbeterd. Zo is het minimumpensioen voor zelfstandigen bijna op het niveau van dat van de werknemers gekomen.