1 jaar geleden. De federale overheid loopt jaarlijks zo'n 17 miljard euro aan belastingen mis door allerlei aftrekken, belastingverminderingen en vrijstellingen. In de personenbelasting alleen al zijn er meer dan 130 aftrekmogelijkheden. De OESO en het Internationaal Monetair Fonds roepen België in 2009 en 2010 op om de hypothecaire intrestaftrek en de btw-verlagingen aan te passen, om de fiscale druk op arbeid te kunnen verlichten. De afschaffing van de aftrekken is ook een alternatief voor besparingen. Nu. Een van de opvallendste maatregelen van de regering-Di Rupo is het doorschuiven van het woonbeleid naar de gewesten vanaf 2014. Het zi...

1 jaar geleden. De federale overheid loopt jaarlijks zo'n 17 miljard euro aan belastingen mis door allerlei aftrekken, belastingverminderingen en vrijstellingen. In de personenbelasting alleen al zijn er meer dan 130 aftrekmogelijkheden. De OESO en het Internationaal Monetair Fonds roepen België in 2009 en 2010 op om de hypothecaire intrestaftrek en de btw-verlagingen aan te passen, om de fiscale druk op arbeid te kunnen verlichten. De afschaffing van de aftrekken is ook een alternatief voor besparingen. Nu. Een van de opvallendste maatregelen van de regering-Di Rupo is het doorschuiven van het woonbeleid naar de gewesten vanaf 2014. Het ziet ernaar uit dat de ruime federale woonbonus op termijn zal uitdoven, omdat er te weinig middelen mee worden overgeheveld. De regering schroeft enkele aftrekmogelijkheden sterk terug en bestraft misbruiken strenger met een boete van 309 procent. Maar die maatregelen worden niet gekoppeld aan een algemene belastingverlaging. 10 jaar geleden. De inflatie in de westerse economie bedraagt amper 1,5 à 2 procent. Onder impuls van de wereldwijde overcapaciteit in heel wat sectoren en de zwakke conjunctuur na de implosie van de beurszeepbel, dreigt de desinflatie uit te monden in deflatie. Die is gevaarlijk voor de economie, omdat bedrijven en gezinnen hun investeringen en bestedingen uitstellen als ze prijsdalingen verwachten. De centrale banken waken en zeggen bij monde van Alan Greenspan, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, en Wim Duisenberg, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, dat ze deflatie niet zullen toestaan. Nu. De centrale bankiers drukken het deflatiegevaar de kop in door tussen 2002 en 2006 een veel te soepel beleid te voeren. Dat creëert een nieuwe zeepbel, deze keer op de Amerikaanse vastgoedmarkt en in de financiële sector. Wanneer die implodeert, wordt het Westen geconfronteerd met de grootste financiële crisis sinds de Grote Depressie. De centrale bankiers counteren die crisis met een extreem soepel geldbeleid, dat vooral steunt op het verruimen van de geldhoeveelheid. Zo ontstaat een zeepbel in overheidsobligaties. Of hoe de centrale bankiers nog altijd van zeepbel naar zeepbel hollen om de economie drijvend te houden. 20 jaar geleden. Op de cover van Trends van 8 oktober 1992 staat Gregory Donat, 'de Rothschild van Sint-Petersburg'. Samen met zijn vader Oscar heeft de toen 23-jarige Joodse Antwerpse zakenman activiteiten opgezet in het nieuwe Rusland. Onder de koepel DTI Holding Groep importeert Donat exploratiemateriaal voor Amerikaanse petroleumbedrijven en werktuigmachines en hij verleent facilitaire diensten bij de bouw van een sigarettenfabriek. Hij doet een oproep tot meer Vlaamse ondernemingsgeest in Rusland, een land met veel mogelijkheden. Nu. Gregory Donat is wellicht niet langer actief vanuit België. De oude DTI Holding Groep wordt gesplitst in twee vennootschappen, die in 1995 failliet gaan. NV TFA Trade heeft in het laatste boekjaar 1993 een omzet van 1,4 miljoen euro en een overgedragen verlies van 617.726 euro. De tweede failliet verklaarde vennootschap, NV SDF Investment, boekt in 1993 een nettoresultaat van minus 48.190 euro. De onderneming heeft dan onder meer activiteiten in Estland en Rusland. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.