1 jaar geleden.

Terwijl Elio Di Rupo aan een formateursnota werkt die de basis moet vormen voor het regeerakkoord, geeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn visie op de manier waarop de overheidsfinanciën gesaneerd moeten worden. Hij pleit vooral voor een vermindering van de uitgaven. In de sociale zekerheid is 15 miljard te besparen zonder sociaal bloedbad. Dat kan onder andere door het afschaffen van de wachtuitkering en de bijsturing van de welvaartvaste uitkeringen. Hogere lasten zijn enkel mogelijk via een lichte btw-verhoging en een harmonisering van de roerende voorheffing, zonder de totale belastingdruk te verhogen.
...

Terwijl Elio Di Rupo aan een formateursnota werkt die de basis moet vormen voor het regeerakkoord, geeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn visie op de manier waarop de overheidsfinanciën gesaneerd moeten worden. Hij pleit vooral voor een vermindering van de uitgaven. In de sociale zekerheid is 15 miljard te besparen zonder sociaal bloedbad. Dat kan onder andere door het afschaffen van de wachtuitkering en de bijsturing van de welvaartvaste uitkeringen. Hogere lasten zijn enkel mogelijk via een lichte btw-verhoging en een harmonisering van de roerende voorheffing, zonder de totale belastingdruk te verhogen. Begin juli 2011 zegt de N-VA 'neen' tegen de formateursnota-Di Rupo. Er zitten volgens Bart De Wever te veel belastingverhogingen in. De regeringsonderhandelingen gaan verder zonder de Vlaams-nationalisten en eind 2011 is de regering-Di Rupo zonder de N-VA een feit. De N-VA schiet met scherp op het regeerakkoord, dat voor meer dan 70 procent uit nieuwe lasten bestaat. Midden juni 2012 komt de N-VA met een groeipact om de economie extra zuurstof te geven via lagere werknemersbijdragen en een verhoging van de btw met 1 procent. Kinderen en carrière zijn niet altijd de makkelijkste combinatie. Ondanks de belofte van de Vlaamse regering om 10.000 nieuwe kinderopvangplaatsen te creëren tegen 2004, lijken bedrijfscrèches een nieuwe trend. Bij de openbare instelling Kind & Gezin informeren in 2002 ruim 200 bedrijven naar mogelijkheden om zelf kinderopvang te organiseren. VTM wil er een opstarten, Swift betaalt 570.000 euro per jaar voor zijn eigen crèche en de ICT-onderneming Cronos richt voor zijn personeel De Drie Klavertjes op. Op zijn website biedt Kind & Gezin informatie aan bedrijven die een eigen opvang willen opstarten, dan wel lokaal opvangaanbod willen kopen of huren. Waren er in 2002 net geen 40 erkende bedrijfscrèches, dan zijn dat er nu niet veel meer. Al was het maar omdat kinderopvang niet echt een winstgevende activiteit is. Het lijkt erop dat de trend niet massaal heeft doorgezet bij de Vlaamse bedrijven. De pioniers van weleer bij Cronos en Swift zijn overigens nog altijd actief. En VTM? Dat is er uiteindelijk toch niet aan begonnen. Er zijn gesprekken over samenwerking gevoerd tussen de Generale Bank en AG, beiden eigendom van de Generale Maatschappij van België. Het is de periode dat iedereen de mond vol heeft van bank-verzekeren. Structurele samenwerking tussen een bank en verzekeraar lijkt commercieel zeer zinvol. McKinsey pleit zelfs voor een volledige integratie van AG en Generale Bank. Maar er zijn koele minnaars. Onder andere Fred Chaffart, topman van de Generale Bank, is het idee niet echt genegen. Het samengaan van Generale Bank en AG (dat toen al deel uitmaakte van Fortis) is er uiteindelijk toch gekomen in 1998. Fred Chaffart heeft zich tot de laatste minuut verzet tegen de overname van Generale Bank door Fortis. Hij had liever een samengaan met ABN AMRO gezien. Maar hij bleek niet opgewassen tegen de Franse aandeelhouder Suez en het Belgische establishment onder leiding van graaf Maurice Lippens. Generale Bank verdween achter het uithangbord Fortis Bank. In 2008 ging het Fortis-concern over de kop. De bank kwam bij BNP Paribas terecht, de verzekeraar AG zit bij Ageas. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.