1 jaar geleden. Een nieuw Vives-onderzoek komt tot verbijsterende cijfers over de Vlaams-Waalse transfers: die bedragen op jaarbasis geen 5,7 miljard, zoals vaak gedacht, maar 11 miljard euro. De meeste studies over de geldstromen focussen op de transfers in de sociale zekerheid en via de bijzondere financieringswet. Vives voegt daar nog een andere geldstroom aan toe: de intergewestelijke transfers uit rentelasten, goed voor meer dan 5 miljard, bijna volledig ten gunste van Wallonië omdat die regio een zwaar primair tekort heeft.
...

1 jaar geleden. Een nieuw Vives-onderzoek komt tot verbijsterende cijfers over de Vlaams-Waalse transfers: die bedragen op jaarbasis geen 5,7 miljard, zoals vaak gedacht, maar 11 miljard euro. De meeste studies over de geldstromen focussen op de transfers in de sociale zekerheid en via de bijzondere financieringswet. Vives voegt daar nog een andere geldstroom aan toe: de intergewestelijke transfers uit rentelasten, goed voor meer dan 5 miljard, bijna volledig ten gunste van Wallonië omdat die regio een zwaar primair tekort heeft. Nu. Het debat over de noord-zuidtransfers is zeker sinds de vorming van de regering-Di Rupo zo goed als volledig stilgevallen. De regeringspartijen bereikten wel een akkoord over een financieringswet die de geldstromen regelt tussen de deelstaten en voor meer financiële responsabilisering moet zorgen. Na tien jaar nemen de Vlaams-Waals solidariteitstransfers via de financieringswet af om daarna op termijn volledig te verdwijnen. De transfers in de sociale zekerheid blijven wel onaangeroerd. 10 jaar geleden. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt als belangrijkste werkgeversorganisatie van verschillende kanten belaagd. De vraag is of het VBO in 2020 nog bestaat. Unizo profileert zich in toenemende mate als kmo-organisatie in plaats van de aloude verdediger van de belangen van zelfstandigen. Het Vlaams Economisch verbond (VEV) versterkt zijn positie door het samengaan met de Kamers van Koophandel. Het VBO blijft wel de eerste viool spelen als sturende werkgeversorganisatie tijdens het sociaal overleg. Nu. Het VBO is nog altijd de organisatie die over de grote sociale akkoorden onderhandelt. Het sociaal overleg steunt op de as VBO-ACV. Unizo profileert zich nu als de werkgeversorganisatie die zich radicaler opstelt dan grote broer VBO. Voka is maar zijdelings betrokken bij het federaal sociaal overleg. De invloed van de Vlaamse werkgeversorganisatie neemt na de staatshervorming wel toe omdat een belangrijk deel van het arbeidsmarktbeleid, onder andere het doelgroepenbeleid, naar de deelstaten wordt overgeheveld. 20 jaar geleden. Norman Schwarzkopf, de generaal die de geallieerden naar de overwinning leidde tijdens de Golfoorlog van 1991, prijkt op de Trends-cover. De man vormt de link naar degelijk en efficiënt leiderschap waar managers meer en meer aandacht aan besteden. Een bedrijf steunt op een sterke CEO. Ook het team blijft belangrijk, maar de focus ligt duidelijk op de manager die de begin- en eindverantwoordelijkheid draagt. De voorbeelden zijn legio: John Cordier, Hugo Vandamme of Fernand Huts. Nu. De tijd van de CEO met het grote ego is voorbij. Een manager noemt zichzelf graag een ploegspeler. Schandalen als Enron begin vorig decennium hebben het imago van de almachtige manager een stevige deuk gegeven. In eigen land was de voormalig CEO van Picanol, Jan Coene, het schoolvoorbeeld van de wereldvreemde manager. Helden als Jo Lernout en Pol Hauspie vielen van hun voetstuk. Recenter kreeg Bekaert-topman Bert De Graeve kritiek voor de bonus die hij incasseerde terwijl het bedrijf voor een zware herstructurering staat. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.