1 jaar geleden. België heeft een inflatieprobleem. Het inflatiepeil loopt op tot 3,5 procent, het hoogste sinds 2008. Opvallend is dat de prijzen in België steevast hoger zijn dan in de buurlanden. Zeker met Duitsland is het verschil duidelijk: daar ligt de inflatie 1 tot 1,5 procentpunt lager. De oorzaak van de Belgische situatie is te zoeken in hogere energieprijzen en in de automatische indexering. Doordat prijsstijgingen direct in de lonen worden doorgerekend komt een loon-prijsspiraal op gang. Belgische bedrijven bijten hun tanden stuk op de inflatie en zien hun competitiviteit afnemen. Nu. Met een inflatie van 3,66 procent in februari 2012 blijft België een inflatiekampioen...

1 jaar geleden. België heeft een inflatieprobleem. Het inflatiepeil loopt op tot 3,5 procent, het hoogste sinds 2008. Opvallend is dat de prijzen in België steevast hoger zijn dan in de buurlanden. Zeker met Duitsland is het verschil duidelijk: daar ligt de inflatie 1 tot 1,5 procentpunt lager. De oorzaak van de Belgische situatie is te zoeken in hogere energieprijzen en in de automatische indexering. Doordat prijsstijgingen direct in de lonen worden doorgerekend komt een loon-prijsspiraal op gang. Belgische bedrijven bijten hun tanden stuk op de inflatie en zien hun competitiviteit afnemen. Nu. Met een inflatie van 3,66 procent in februari 2012 blijft België een inflatiekampioen. Ondertussen is het debat losgebarsten over de manier waarop het probleem moet worden aangepakt. Werkgevers en de politieke rechterzijde pleiten voor een op zijn minst tijdelijke opschorting van het automatische indexsysteem. Voor de PS en de vakbonden blijft de index een heilige koe. Zij zien meer heil in prijscontroles. Maar ondertussen neemt de Europese druk toe om toch iets te doen aan het Belgische indexsysteem. 10 jaar geleden. België worstelt met een recessie en daarom lanceert Trends een formule die twee vliegen in één klap slaat: de economie een zetje geven op het conjuncturele dieptepunt en het geleidelijk verlagen van de belastingdruk die zwaar weegt op onze concurrentiekracht, investeringen en werkgelegenheid. Verlaag de belastingdruk met 0,3 procentpunt van het bbp zodra de conjunctuur een inzinking heeft, zo luidt het voorstel van Trends als de Poeske Scherens-regel. Deze wielrenner bezat het talent om op het goede moment een extra jump te plaatsen die hem de overwinning opleverde. Nu. De regering past de formule nooit toe, integendeel, ze doet precies het omgekeerde. Bij elke conjuncturele inzinking stijgen de overheidsuitgaven en in goede tijden vergeet ze te besparen. De overheidsuitgaven stijgen tot 50 procent van het bbp, tegenover 42 procent in 2001. Een structureel hoge belastingdruk en chronisch overheidstekort gijzelen de financiële en economische toekomst van België. De regering-Di Rupo grijpt naar een Joop Zoetemelk-strategie om de meubelen te redden. Ze doet geen meter kop en hoopt in het wiel van Duitsland de finish te halen. 20 jaar geleden. Een Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen is in de maak. De luchtfoto's van Eurosense-Belfotop lijken het referentiebestand te worden. Het bedrijf van Emile Maes en zijn vrouw Marie-Jeanne vande Vyvere heeft vrijwel al zijn Belgische concurrenten overgenomen en palmt de overheidsopdrachten in. De prijzen zijn hoog. Toezichthouders en wetenschappers klagen tevergeefs. Politici van zowat alle pluimage blijven de contracten tekenen. Tot persartikels en een parlementaire interpellatie het GIS-Vlaanderen-project doen opschorten en naar een wetenschappelijke commissie verhuizen. Nu. Het Eurosense-contract van mogelijk 50 miljoen komt er niet. De regering volgt de professoren en richt in 1995 GIS-Vlaanderen op, het huidige Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. Eurosense-Belfotop heeft er een zitje in de zestienkoppige adviesraad voor de Geografische Data Infrastructuur. Het bedrijf sluit 2009-2010 af met 28 werknemers, 7,7 miljoen opbrengsten en een licht nettoverlies, buitenlandse vestigingen en zusterbedrijven niet meegerekend. Eurosense haalt nu vooral de pers met infraroodluchtfoto's voor isolatiebewustmaking in steden. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.