1 jaar geleden.

Ben Bernanke staat vijf jaar aan het hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed). In de aanloop naar de crash van 2008 faalde hij door de erbarmelijke toestand van het financieel systeem verkeerd in te schatten. Met een doortastend en kordaat ingrijpen in de herfst van 2008 herpakte Bernanke zich en hielp hij om een nieuwe Grote Depressie te voorkomen. Na dit crisismanagement blijft hij de Amerikaanse economie ondersteunen met een expansief monetair beleid. Dat is spelen met vuur, want de Fed riskeert op termijn inflatie en nog meer onzekerheid.
...

Ben Bernanke staat vijf jaar aan het hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed). In de aanloop naar de crash van 2008 faalde hij door de erbarmelijke toestand van het financieel systeem verkeerd in te schatten. Met een doortastend en kordaat ingrijpen in de herfst van 2008 herpakte Bernanke zich en hielp hij om een nieuwe Grote Depressie te voorkomen. Na dit crisismanagement blijft hij de Amerikaanse economie ondersteunen met een expansief monetair beleid. Dat is spelen met vuur, want de Fed riskeert op termijn inflatie en nog meer onzekerheid.Bernanke houdt vast aan zijn beleid. Hij zet geen derde ronde 'kwantitatieve versoepeling' op het getouw, maar organiseert wel operatie 'Twist', waarbij de Fed obligaties met een langere looptijd koopt om de rentevoeten op lange termijn te verlagen. Via deze lage rentevoeten geeft de Fed de gezinnen zuurstof om hun overmatige schuldenberg af te bouwen. Intussen blijft het Amerikaanse herstel bijzonder broos. Een terugkeer naar een normaal monetair beleid is in geen velden of wegen te bekennen. Intussen nemen de risico's toe.Na de recessie die de westerse economie in het begin van deze eeuw parten speelt, komt het herstel in zicht. Centraal in de discussie staat de Amerikaanse consument die een pak schulden meetorst, waardoor de vrees bestaat dat een aarzelende consument voor een aarzelend herstel zorgt. Ook een double dip, of nieuwe recessie, wordt niet uitgesloten, onder meer door Stephen Roach, toen nog hoofdeconoom van Morgan Stanley. In Europa kan het herstel hinder ondervinden van een te restrictief beleid van de Europese Centrale Bank en van de zwakke groei in het amechtige, rigide en corporatistische Duitsland. De Amerikaanse gezinnen stapelen de schulden ongehinderd op, ondersteund door Fed-voorzitter Alan Greenspan. De consumptiedrift van de Amerikanen maakt ook het Chinese groeimirakel mogelijk, maar dat model knalt in 2008 tegen de muur als veel Amerikaanse gezinnen hun (rommel)hypotheek niet meer kunnen aflossen. Dit lokt wereldwijd een zware financiële crisis en recessie uit die nog lang niet verteerd is. In Europa transformeert Duitsland zich van de zieke tot de sterke man van Europa dankzij harde sociaaleconomische hervormingen. De Europese schuldencrisis dreigt nu ook de Duitse locomotief tot stilstand te brengen.Het Westen maakt een pittige recessie mee. De VS zijn al in recessie nadat de eerst Golfoorlog een einde heeft gemaakt aan de hoogconjunctuur van de tweede helft van de jaren tachtig. In België en Europa blijft de schade aanvankelijk beperkt in het zog van de Duitse locomotief die in het spoor van de Duitse hereniging in 1990 nog flink op dreef is. Als de Duitse centrale bank de rente verhoogt om de aantrekkende inflatie af te remmen, duikt ook Europa in recessie. De conjuncturele en monetaire spanningen leiden in 1993 tot het uiteenspatten van het Europees Monetair Systeem, de voorloper van de euro.De recessie van begin de jaren negentig werkt louterend, want ze legt de basis voor een nieuwe start die in de tweede helft van de jaren negentig uitmondt in de hype van de 'nieuwe economie' en de dotcomzeepbel. Het leeglopen van deze zeepbel leidt tot de milde recessie van tien jaar geleden. Het vervolg is hierboven al beschreven. In Europa zorgt de recessie net als twintig jaar geleden voor hoogoplopende monetaire spanningen. De euro laat toe dat de zuiderse eurolanden jaren ongestraft boven hun stand leven. Deze spanningen zijn nu onhoudbaar. Een uitweg hebben de Europese beleidsmakers nog niet gevonden. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.