Een jaar geleden. Magistraat André Buysse, voorzitter van de Antwerpse kamer van handelsonderzoeken, sloeg alarm. De nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen zet de deur open voor misbruiken. Bedrijven vroegen een gerechtelijke reorganisatie aan om een uitvoerend beslag door een schuldeiser uit te stellen. Wie vermoedde dat een deurwaarder op komst is, kon enkele weken uitstel kopen. De wet werd ook gebruikt door sjoemelaars die de sociale zekerheid en de fiscus ontduiken. Zo kwamen ook gezonde ondernemingen in gevaar.
...

Een jaar geleden. Magistraat André Buysse, voorzitter van de Antwerpse kamer van handelsonderzoeken, sloeg alarm. De nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen zet de deur open voor misbruiken. Bedrijven vroegen een gerechtelijke reorganisatie aan om een uitvoerend beslag door een schuldeiser uit te stellen. Wie vermoedde dat een deurwaarder op komst is, kon enkele weken uitstel kopen. De wet werd ook gebruikt door sjoemelaars die de sociale zekerheid en de fiscus ontduiken. Zo kwamen ook gezonde ondernemingen in gevaar. Nu. Vooral in de bouwsector wordt er massaal gesjoemeld door vrijbuiters die bedrijfjes oprichten en laten kapotgaan en zo de concurrentie vervalsen. In de programmawet werden maatregelen opgenomen om dit te beperken. RSZ- en fiscale schulden in de bouwsector vallen buiten de gerechtelijke organisatie. De seriële faillissementen van aannemers zijn de voorbije maanden nog verergerd. Een en ander is een gevolg van het gebrek aan communicatie tussen overheidsdiensten. Tien jaar geleden. De Antwerpse mode stond internationaal in hoog aanzien. De Antwerpse Mode-Academie ontpopte zich tot een referentie, het Flanders Fashion Institute was net opgericht en het ModeNatie-gebouw opende zijn deuren. Maar volgens sceptici ontbrak een strategische visie. In het topsegment van de Vlaamse modewereld waren ontwerpers grensverleggend, maar de Vlaamse confectie slaagde er niet in haar commerciële treinstel aan dat topsegment vast te haken. Ambachtelijk vakmanschap werd in het onderwijs verwaarloosd, zodat ontwerpers voor hun productie moesten uitwijken naar Italië. Nu. De hoop om aan creatief talent een bijhorende confectie-industrie te koppelen, werd niet ingelost. De ontwerpers waren niet flexibel genoeg, de industrie kalfde verder af. De nieuwe generatie kon ook niet doorstoten tot het niveau van de 'Zes van Antwerpen'. Ontwerpers verdwenen, zijn uitgeweken of werken voor buitenlandse modehuizen. In het kielzog van 'de Zes' kon de Antwerpse mode nieuwe accenten leggen, naast Franse en Italiaanse mode. Maar intussen duikt nieuw talent op uit de hele wereld. Voordien was 80 procent van de afgestudeerden Vlaming, nu komt de meerderheid uit het buitenland. Twintig jaar geleden. Pieter Lakeman schreef '100 jaar Philips, de officieuze biografie'. Daarin sabelde hij enkele voormalige Philips-CEO's - Frits Philips, Henk van Riemsdijk, Wisse Dekker - met verve neer. Philips was volgens hem een bureaucratische subsidieslurper geworden, die zijn jaarrekeningen opfleurde en overleefde achter een muur van tolheffingen. Lakeman, wiens Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie voor transparante rapportering ijvert, schatte Philips 60 procent minder waard dan de beurs. De verkoop van familiejuwelen zoals Polygram zou de ondergang niet tegenhouden als er niet werd ingegrepen, voorspelde Lakeman. Nu. De 'Operatie Centurion' van CEO Jan Timmer in 1990 veranderde Philips radicaal. Cor Boonstra trok de lijn door. Sinds 1991 is de waarde van het Philips-aandeel vervijfentwintigvoudigd. Afstoten was niet langer taboe. De nieuwe CEO Frans Van Houten dumpte vorige maand nog de tv-activiteiten. "De omzet is wat achtergebleven, maar de winstgevendheid is behoorlijk gestegen. Dat Philips medische apparatuur als strategische doelstelling koos, lijkt me verstandig. De vergrijzing van de koopkrachtige wereld moet tot meer gebruik leiden", zegt Lakeman, zelf 69. Met zijn Stichting is hij nog volop actief. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.