1 jaar geleden. De vastgoedspecial van vorig jaar bracht slecht nieuws voor de kandidaat-kopers van woningen. Na een inzinking zaten de prijzen van huizen, appartementen en gronden weer in de lift. Enkel villa's werden tegen een lagere prijs in de markt geplaatst. Economen die eerder van overwaarderingen tussen 15 en 25 procent spraken, bleken doemdenkers. Tussen de piek (herfst 2008) en het dal (zomer 2009) verloor de Belgische vastgoedmarkt slechts 5 procent van haar waarde. Vastgoedanalisten voorspelden voor 2010 en 2011 een stijging tussen 3 en 6 procent.
...

1 jaar geleden. De vastgoedspecial van vorig jaar bracht slecht nieuws voor de kandidaat-kopers van woningen. Na een inzinking zaten de prijzen van huizen, appartementen en gronden weer in de lift. Enkel villa's werden tegen een lagere prijs in de markt geplaatst. Economen die eerder van overwaarderingen tussen 15 en 25 procent spraken, bleken doemdenkers. Tussen de piek (herfst 2008) en het dal (zomer 2009) verloor de Belgische vastgoedmarkt slechts 5 procent van haar waarde. Vastgoedanalisten voorspelden voor 2010 en 2011 een stijging tussen 3 en 6 procent. Nu. 2010 overtrof de verwachtingen. De gemiddelde prijs van woonhuizen steeg met 5 procent, die van appartementen met 6,7 procent. Villa's kenden een onverwachte revival met een prijsstijging van 6 procent. Vooral de lage rente stuwde de prijzen naar omhoog. De markt werd ook ondersteund door de fiscale voordelen voor woningbouw. Er werden 27.253 bouwvergunningen voor nieuwe woningen afgeleverd in 2010 (plus 11 procent). Het aantal bouwvergunningen voor renovaties van woongebouwen bereikte de recordhoogte van 29.086, plus 5 procent. 10 jaar geleden. David tegen Goliath, kopte Trends. De Franse grootgrutter Carrefour had een jaar voordien GB ingelijfd. Via een prijzenoorlog zou het de Belgische markt platwalsen. Colruyt moest een van de meest prominente slachtoffers worden. Trends ondervroeg een resem specialisten. Zij toonden zich allen vrij sceptisch. En toch was er kritiek op Colruyt: het aandeel modderde maar wat aan, en had sinds een hoogtepunt in 1998 heel wat van z'n pluimen verloren. Vandaag. Carrefour fietste naar een zwart decennium in België. In februari vorig jaar ontvouwden de Fransen een drastisch saneringsplan. Carrefour benadrukte dat het echt wel in België zou blijven. Ondanks 845 miljoen euro aan investeringen het voorbije decennium, zag de onderneming in diezelfde periode een overgedragen verlies van 40 miljoen euro. En Colruyt? De grootgrutter uit Halle reeg de trofeeën aaneen. Ook de belegger wreef zich vergenoegd in de handen met een koersstijging in tien jaar van 8 naar 38 euro (na aandelensplitsing). 20 jaar geleden. De honderdste verjaardag van de pauselijke encycliek Rerum Novarum was de aanleiding voor Trends om in een gesprek met aartsbisschop Godfried Danneels in te gaan op de sociale leer van de kerk en haar visie op ondernemen. De Belgische kerkvorst stond een eeuw na de publicatie nog altijd achter de standpunten van de encycliek: de rol van de overheid als rechtvaardige herverdeler, het recht op rechtvaardig loon, de vakbondsvrijheid. Ook benadrukte hij het belang van een van de belangrijkste pijlers van de sociale leer van de Kerk: de solidariteit van het rijke Noorden met het armere Zuiden. Nu. Het Trends-gesprek van 1991 werd afgenomen een paar weken voor de nieuwe sociale encycliek Centesimus Annus werd gepubliceerd. Het kerkelijke document legde vooral de nadruk op ethisch zakendoen en de positieve rol van de ondernemer. Ook werd de vrije markt als economisch ordeningsprincipe aangeprezen. Pas in 2009, met de encycliek Caritas in Veritate, werd opnieuw openlijk kritiek geuit op de vrijemarkteconomie. Kort na het uitbreken van de financiële crisis stelde paus Benedictus XVI in het kerkdocument dat "winst nooit een doel kan zijn, enkel een middel". In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.