1 jaar geleden. Open Vld heeft net de stekker uit de regering-Leterme II getrokken. Er wordt gevreesd dat de politieke instabiliteit van België het Griekenland aan de Noordzee zal maken. Trends relativeert de situatie en merkt op dat er op korte termijn geen man overboord is. De economische fundamenten zijn nog gezond genoeg om aan de toorn van de financiële markten te ontsnappen, wat de beleidsmakers een venster van een tot twee jaar geeft om eindelijk werk te maken van structurele hervormingen. De politieke crisis zou als katalysator moeten dienen om via een grote staatshervorming de Belgische huishouding een grondige lenteschoonmaak te geven.
...

1 jaar geleden. Open Vld heeft net de stekker uit de regering-Leterme II getrokken. Er wordt gevreesd dat de politieke instabiliteit van België het Griekenland aan de Noordzee zal maken. Trends relativeert de situatie en merkt op dat er op korte termijn geen man overboord is. De economische fundamenten zijn nog gezond genoeg om aan de toorn van de financiële markten te ontsnappen, wat de beleidsmakers een venster van een tot twee jaar geeft om eindelijk werk te maken van structurele hervormingen. De politieke crisis zou als katalysator moeten dienen om via een grote staatshervorming de Belgische huishouding een grondige lenteschoonmaak te geven. Nu. Ruim een jaar na de val van de regering is Leterme nog altijd premier, maar dan van een regering van lopende zaken. De verkiezingen van juni 2010 veroorzaakten een polarisatie van de politieke machtsverhoudingen rond N-VA in Vlaanderen en de PS in Wallonië. Beide partijen hebben een totaal andere visie op een staatshervorming en het sociaaleconomische beleid. Door de patstelling en het veto aan Franstalige kant tegen structurele hervormingen verliest België kostbare tijd. Het kredietbureau S&P's dreigt ermee om eind juni de kredietwaardigheid van België te verlagen als er dan geen nieuwe regering is. Daardoor groeit het gevaar voor een regering van het status-quo. 10 jaar geleden. Een onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) berekende dat de bijdragefraude in de sociale zekerheid België jaarlijks 1,8 miljard euro kost of 7 procent van de aangegeven loonmassa. Dat is meer dat de tot dan toe berekende omvang, die volgens de administratie tussen 1 en 1,2 miljard euro zou draaien. Het onderzoek focust op de bijdragefraude. Dat is een zaak van werkgevers die hoofdzakelijk via allerlei vormen van zwartwerk sociale bijdragen ontwijken. De omvang van die fraude is niet het gevolg van een gebrek aan sociale inspectie. Nu. Het ziet er niet naar uit dat de sociale fraude is afgenomen. Het ABVV schat de totale sociale fraude zelfs op 10 miljard euro. Daarin zit niet alleen de bijdragefraude, maar ook de uitkeringsfraude (werklozen die zwartwerken). De rechtsonzekerheid door de complexe wetgeving is een blijver en veel hangt af van de sociale inspecteur die een bedrijf over de vloer krijgt. Het openstellen van de Europese markt heeft de sociale fraude ook doen toenemen. De sociale inspectie moet meer en meer aandacht hebben voor Oost-Europese bedrijfjes die de regels overtreden. 20 jaar geleden. De analyse van het vastgoed voorspelt dat de kust vijf jaar later zou zijn volgebouwd en dat iedereen naar tweede en derde rang zou uitwijken. De toenmalige trend bij kooplustigen was de renovatie van oudere appartementen. Problematisch waren de oudere eigenaars, die niet wilden investeren in de gemene delen, zodat de appartementen er troosteloos bijlagen. Ook toen bestond het grote verschil tussen Knokke (dat toen een record bereikte van 355.000 euro voor een villa) en de rest, maar die kloof zou volgens sommige analisten verdwijnen. Nu. De uitwijking naar eerste en tweede rang - dus niet met zicht op de kust - is volop bezig. Nieuwe appartementen aan een vissershaven worden 'eerste rang' genoemd. Veel oude appartementsblokken werden opgekocht (soms in het geniep, appartement per appartement) door promotoren en tegen de grond gegooid. Ze herrezen als blokken met appartementen die een derde tot de helft kleiner waren, en duurder. Het bedrag dat toen werd neergelegd voor een kwaliteitsvilla in Knokke (vandaag is dat 1,5 miljoen), is onvoldoende om er nu een in De Panne te kopen. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.