1 jaar geleden. De fall-out van de bankencrisis manifesteerde zich begin vorig jaar: het aantal slechte betalers groeide, kmo's hadden cashproblemen, de faillissementscijfers piekten en de banken waren zeer terughoudend om kredieten toe te staan. Vooral over de houding van de banken klaagden veel kleinere ondernemers. Er was sprake van minder kredieten, een strengere beoordeling van de kredietdossiers, langere doorlooptijden en hogere waarborgen. Maar een complete inzinking van de kredietverstrekking deed zich niet voor. De problemen situeerden zich vooral bij de kleine en middelgrote ondernemingen met een zwakke financiële structuur.
...

1 jaar geleden. De fall-out van de bankencrisis manifesteerde zich begin vorig jaar: het aantal slechte betalers groeide, kmo's hadden cashproblemen, de faillissementscijfers piekten en de banken waren zeer terughoudend om kredieten toe te staan. Vooral over de houding van de banken klaagden veel kleinere ondernemers. Er was sprake van minder kredieten, een strengere beoordeling van de kredietdossiers, langere doorlooptijden en hogere waarborgen. Maar een complete inzinking van de kredietverstrekking deed zich niet voor. De problemen situeerden zich vooral bij de kleine en middelgrote ondernemingen met een zwakke financiële structuur. Nu. Medio vorig jaar begon een fors herstel van de bancaire kredietverstrekking en die zette door tot eind 2010. Dat deze kredietinjectie ook nodig was, blijkt uit de hoge aanwendingsgraad. Bij kleine en middelgrote ondernemingen ligt die nog altijd historisch hoog. Ook de krediet-relatie tussen bankiers en ondernemingen is veranderd. Bedrijven beseffen dat ze moeten investeren in professionele rapportering en een goed opgesteld kredietdossier. Van beide partijen wordt een grotere transparantie verwacht. Maar weer dreigen er onweerswolken: sinds eind vorig jaar zitten de rentetarieven op nieuwe kredieten in de lift. 10 jaar geleden. Ajit Shetty mocht komen uitleggen waarom Janssen Pharmaceutica 280 werknemers afdankte in de hoofdzetel in Beerse, de helft in de onderzoeksafdeling. De plannen, toen een cultuurbreuk voor het bedrijf, leidden tot een stevig conflict tussen de directie en bonden. Shetty, die al sinds 1994 mee aan het roer stond van Janssen Pharma en er in 1999 gedelegeerd bestuurder van werd, wees erop dat de jaren negentig een tegenslag waren . De voorgaande tien jaar werd slechts één nieuw geneesmiddel ontdekt en ontwikkeld, Reminyl, een middel tegen alzheimer. Janssen moest dringend vinniger en creatiever worden, vond de Indiër Shetty. Nu. Shetty werd in 2004 door de lezers van Trends verkozen tot Manager van het Jaar. Twee jaar later kreeg hij wereldwijd de leiding van de productie bij het Amerikaanse moederhuis Johnson & Johnson (J&J). In november 2008 speelde Shetty de leiding van Janssen Pharmaceutica door aan Tom Heyman, en vorig jaar kreeg hij de taak om heel J&J te stroomlijnen. Janssen Pharma ontsnapte niet aan de groeiende druk op de farmasector door tegenvallend onderzoek en generische concurrentie. Het leidde tot zware herstructureringen. De meest recente kwam er eind 2009 toen 480 banen in ons land werden geschrapt, twee jaar eerder 700. 20 jaar geleden. Philippe Bodson stond als 'koning van de bestuurders' op de cover van Trends. Het was de periode dat in de top 20 van bestuurders zestien Franstaligen stonden en amper vier Vlamingen: Piet Van Waeyenberge (De Eik, Generale Maatschappij,...), Valère Croes (AG, Generale Bank,...), Maurice Lippens (AG, Generale Bank,...) en Jean Verdoot (Electrabel). Zij werden ruimschoots overvleugeld door de machtigste Franstalige zakenlieden: Philippe Bodson, Etienne Davignon, Manfred Loeb, Albert Frère en Yves Boël. Opmerkelijk is de grote aanwezigheid van Generale-figuren, zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant. Nu. Het Belgique à papa met als economische hoeksteen de Generale Maatschappij bestaat niet meer. De Waalse staalindustrie is geconsolideerd en heeft veel van haar belang verloren. Etienne Davignon blijft zijn invloed achter de schermen uitoefenen. Albert Frère bereidt de aftocht en de overdracht van zijn imperium voor. Philippe Bodson is van zijn piëdestal gevallen. De toenmalig gedelegeerd bestuurder van Tractebel kon de Franse machtsgreep op de Belgische energiesector niet verhinderen en staat vandaag aan het hoofd van de bescheiden Waalse kmo Floridienne. Maar ook aan Vlaamse kant verloren bepaalde figuren veel van hun pluimen. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.