1 jaar geleden. De nieuwste iPhone X werkt met gezichtsherkenning voor de ontgrendeling van het toestel. Volgens Jonathan Berte van de specialist Robovision democratiseert artificiële intelligentie de geavanceerde beeldherkenning, en dat in voor België belangrijke sectoren zoals de retail, de industrie, de landbouw en de transportsector. Met behulp van artificiële intelligentie zijn we in staat machines in een beperkt aantal taken en omgevingen even goed of beter te maken dan de mens. Maar het verkeer is bijvoorbeeld nog te moeilijk te doorgronden voor volledig zelfrijdende auto's.
...