1 jaar geleden. De banenmarkt draait op volle toeren. Maar de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers kan nog een stuk omhoog. Die bedraagt 45,4 procent, terwijl de EU 50 procent wil zien in 2020. Door de sterke koppeling van het loon aan de anciënniteit is het voor ondernemingen minder interessant 55-plussers aan te werven. Het maandloon van een Belgische werknemer van 60 jaar ligt 29,2 procent hoger dan dat van een collega in de groep van 30 tot 39 jaar. Arbeidsmarktspecialisten pleiten voor een herziening van de anciënniteitskoppeling, maar de federale regering trappelt ter plaatse.
...

1 jaar geleden. De banenmarkt draait op volle toeren. Maar de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers kan nog een stuk omhoog. Die bedraagt 45,4 procent, terwijl de EU 50 procent wil zien in 2020. Door de sterke koppeling van het loon aan de anciënniteit is het voor ondernemingen minder interessant 55-plussers aan te werven. Het maandloon van een Belgische werknemer van 60 jaar ligt 29,2 procent hoger dan dat van een collega in de groep van 30 tot 39 jaar. Arbeidsmarktspecialisten pleiten voor een herziening van de anciënniteitskoppeling, maar de federale regering trappelt ter plaatse. Nu. In het federale regeerakkoord van oktober 2014 staat dat de koppeling loon-anciënniteit moet worden herzien. Maar in de praktijk is er de voorbije jaren niets veranderd. Bij het afsluiten van de zomerakkoorden van 2017 en 2018 kwamen de federale regeringspartijen niet verder dan een gezamenlijk standpunt om een hervorming van het systeem te onderzoeken. De alternatieven liggen nochtans klaar: een verloning op basis van prestaties, snellere loonstijgingen aan het begin van de carrière en een plafond voor de anciënniteitsverloning. 10 jaar geleden. Drie jaar nadat Docpharma, een fabrikant en verdeler van generische geneesmiddelen, aan het Indiase Matrix Labs is verkocht, maakt de onderneming zich op voor een nieuw offensief. Docpharma is intussen in handen van de Amerikaanse speler Mylan, dat Matrix een jaar na de overname van Docpharma heeft gekocht. Het marktaandeel loopt terug. CEO Stijn Van Rompay, die de fakkel heeft overgenomen zijn vader Leon, belooft beterschap. "We hebben heel zwaar gewerkt aan onze pijplijn. De jaren 2009 tot 2012 worden heel goede jaren." Nu. Mylan en Stijn Van Rompay raken het niet eens over de strategie en dus stapt Van Rompay op. Daarmee worden de laatste banden tussen de stichtersfamilie en Docpharma doorgeknipt. Van Rompay trekt naar de Luikse specialist in anticonceptiegeneesmiddelen Uteron Pharma. Hoewel er beursplannen zijn, komt het nooit tot een notering. Uteron komt in handen van het Amerikaanse Activis. Mylan zet Docpharma in de etalage, maar besluit toch de Belgische tak te integreren in Mylan Belgium. Vandaag is de combinatie de vierde speler op de Belgische markt voor generische geneesmiddelen. 20 jaar geleden. Technisch onderwijs is niet populair en heeft een negatief imago. Terwijl de arbeidsmarkt vraagt naar technisch opgeleide jongeren, kiest slechts één op de drie scholieren voor een technische opleiding. Dat gebeurt vaak nadat ze slechte resultaten hebben gehaald in het aso. De scholieren in het technisch onderwijs zijn dan ook snel schoolmoe. Het is het beruchte watervalsysteem, waardoor 15 procent van de jongeren op 18 jaar de schoolbanken verlaat zonder diploma. Nu. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is in Vlaanderen gedaald tot 10 procent. De ministers van Onderwijs proberen het technisch onderwijs populairder te maken, maar het watervalsysteem blijft bestaan. Aan het einde van de lagere school geven de centra voor leerlingenbegeleiding hetzelfde advies. Bij 80 tot 90 procent: Latijn; bij 70 tot 80 procent: moderne; bij 60 tot 70 procent: tso; en daaronder bso. Jongeren met goede scores en een interesse in techniek kiezen zo toch niet voor het tso. In het tso neemt de interesse voor opleidingen met een snelle doorstroming naar de arbeidsmarkt wel toe.