1 jaar geleden. Het zomerakkoord bevat behalve een hervorming van de vennootschapsbelasting ook maatregelen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Ze moeten ervoor zorgen dat de duizenden vacatures ingevuld geraken en dat de banengroei niet stilvalt. Zo wordt uitzendarbeid mogelijk in alle sectoren en bij de overheid, worden de flexi-jobs uitgebreid van de horeca naar de kleinhandel en wordt de proefperiode opnieuw ingevoerd. Experts loven de maatregelen, maar waarschuwen voor een ingewikkelder wetgeving die maakt dat de arbeidsmarktregels veel weg hebben van een koterij.
...