1 jaar geleden. België telt 60.610 zombiebedrijven, of 15 procent van het aantal vennootschappen. Dat blijkt uit berekeningen van Trends Business Information. Zombiebedrijven hebben een negatief eigen vermogen en zijn terminaal ziek, maar weten zich in leven te houden door de gebrekkige werking van de markt. Ze zijn goed voor 110.000 werknemers en 37 miljard euro aan activa. Hun voortbestaan dwarsboomt de kansen van gezonde bedrijven, wat de economische groei afremt. Uit berekeningen van de OESO blijkt dat België meer zombiebedrijven heeft dan andere westerse landen.
...

1 jaar geleden. België telt 60.610 zombiebedrijven, of 15 procent van het aantal vennootschappen. Dat blijkt uit berekeningen van Trends Business Information. Zombiebedrijven hebben een negatief eigen vermogen en zijn terminaal ziek, maar weten zich in leven te houden door de gebrekkige werking van de markt. Ze zijn goed voor 110.000 werknemers en 37 miljard euro aan activa. Hun voortbestaan dwarsboomt de kansen van gezonde bedrijven, wat de economische groei afremt. Uit berekeningen van de OESO blijkt dat België meer zombiebedrijven heeft dan andere westerse landen. Nu. De Nationale Bank van België komt met nieuwe berekeningen over de zombiebedrijven. Het gaat om 10 procent van alle bedrijven, goed voor 12 procent van de werkgelegenheid en 16 procent van de kapitaalvoorraad. Volgens de NBB is een zombiebedrijf minimaal 10 jaar en is de bedrijfswinst gedurende minstens drie opeenvolgende jaren lager dan de financiële kosten. Een derde doet het tussen 1998 en 2009 nog slechter: zij hebben acht opeenvolgende jaren van onvoldoende bedrijfswinst. Zombiebedrijven lopen een technologische achterstand op, zodat de werknemers vaardigheden verliezen. 10 jaar geleden. Bruno Holthof, de directeur van het ZNA, de verzameling van Antwerpse OCMW-ziekenhuizen, doet stof opwaaien in de ziekenhuiswereld. In een interview met Trends legt hij omstandig uit waarom de turn-around van het ZNA wat langer heeft geduurd dan was voorzien. Sleutelwoorden in de succesformule zijn meer samenwerking met andere Antwerpse ziekenhuizen en een stijgende productiviteit. Die efficiëntie-oefening vindt niet altijd genade in de ogen van het ziekenhuispersoneel. Daar toont Holthof begrip voor. Nu. In het interview in 2008 kondigt Bruno Holthof, een voormalige McKinsey-consultant, aan dat hij niet tot zijn pensioen bij ZNA wil blijven. Zijn vertrek in 2015 komt dus niet als een verrassing. Uiteindelijk laat hij het ZNA achter als een rendabel bedrijf. Hij trekt naar Groot-Brittannië om er de Oxford University Hospitals te leiden. Daarmee realiseert hij in 2017 een bedrijfskasstroom van 6,2 miljoen euro. Intussen werkt zijn opvolger Wouter De Ploey aan de alliantie van de twee grote Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA en GZA. 20 jaar geleden. De Leuvense durfkapitaalpionier Jos Peeters lanceert het beleggingsfonds Quest for Growth. Het is een privak. Jaarlijks wordt minstens 90 procent van de winst uitgekeerd als dividend, waarop bijna geen belasting verschuldigd is. Peeters mikt op een kapitaal van 2 miljard frank. Daarvan moet 1,5 miljard frank komen van de kleine spaarder, de rest van institutionele beleggers. De beheerder van de privak is Quest Management, gecontroleerd door het durfkapitaalbedrijf Capricorn Venture Partners en de zakenbank Quartz Capital Partners, beide met Peeters als medestichter. Nu. Quest for Growth bestaat nog altijd, als enige publieke privak. Het fonds beheert eind 2017 een portefeuille van 162 miljoen euro. Quest haalt dat jaar een dividendrendement van 15 procent. Er zijn ook jaren zonder dividenduitkeringen, zoals de periode na de dotcomcrisis begin jaren 2000 en na de financiële crisis van 2008-2009. "We zijn telkens uit het dal gekropen, met nieuwe groei én de uitkering van een dividend", zegt Peeters. Het beheer van de privak is in handen van Capricorn Venture Partners, dat een licentie heeft voor het beheer van alternatieve beleggingen.