Wat doen jullie precies?

DIRK DRAULANS. "We baggeren over 29,5 kilometer een tweede, 24 meter diepe vaargeul door het Great Bitter Lake voor schepen die tussen Port Said en Port Suez varen. Dat contract is 602 miljoen dollar waard, waarvan 75 procent voor DEME en 25 procent voor onze Amerikaanse partner Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD). DEME werkt hier met tien grote baggerschepen en 950 mensen, van wie 250 lokale medewerkers.
...

DIRK DRAULANS. "We baggeren over 29,5 kilometer een tweede, 24 meter diepe vaargeul door het Great Bitter Lake voor schepen die tussen Port Said en Port Suez varen. Dat contract is 602 miljoen dollar waard, waarvan 75 procent voor DEME en 25 procent voor onze Amerikaanse partner Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD). DEME werkt hier met tien grote baggerschepen en 950 mensen, van wie 250 lokale medewerkers. "Wij hebben een van de zes loten binnengehaald. Het kanaal wordt ontdubbeld over een afstand van 70 van de 193 kilometer. Het project heeft een recordaantal baggerboten bij elkaar gebracht. Ook de hoeveelheid zand die werd gebaggerd, is nooit vertoond: 1,5 miljoen kubieke meter per dag in de piekperiode, of 500 miljoen ton in totaal, in een recordtermijn van acht maanden." DRAULANS. "Het kanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Gemiddeld varen er 49 schepen per dag door. De passage via de Noordelijke IJszee is nog geen concurrent. Het enige alternatief voor schepen die van Europa en Amerika naar Azië varen, is via Kaap De Goede Hoop in Zuid-Afrika, maar dat duurt tien tot veertien dagen langer. Tot nu toe voeren die schepen in konvooien van twintig tot dertig door het Suezkanaal, waarna een deel in het meer voor anker moest om elkaar te kunnen passeren. Door de uitbreiding verdubbelt de vaarcapaciteit, daalt de transittijd en verminderen de wachttijden." DRAULANS. "Het kanaal is een levensader voor de Egyptische economie. De 17.000 passerende schepen leverden het land vorig jaar ruim 5,5 miljard dollar aan tol op. Door het stilvallen van de toeristische sector zijn die inkomsten nog belangrijker geworden. Na de uitbreiding wordt gemikt op 13 miljard dollar aan tolgelden. Maar de ambities liggen nog hoger. De Egyptenaren hopen extra trafiek uit het Middellandse Zeegebied aan te trekken. De werken maken deel uit van een enorme economische inhaalbeweging, waarbij president Al-Sisi onder meer ook een autofabriek, raffinaderijen, exportlandbouwproducten en energieproductie wil aantrekken." DRAULANS. "Dit project kan Al-Sisi maken of breken. Er zijn dit jaar parlementsverkiezingen in Egypte. Hiermee toont Al-Sisi aan de internationale gemeenschap dat het land vooruit wil, en aan de Egyptenaren dat hij de man is die dat kan waarmaken. Hij heeft aan crowdfunding gedaan bij de lokale bevolking, door via overheidsobligaties in een week 8,6 miljard dollar op te halen. Met de opening op 6 augustus kan hij de eerste resultaten presenteren. Hij heeft van het Suezkanaal opnieuw een nationaal symbool gemaakt." LUC HUYSMANS