Ronny Schatteman (hoofddélégué ABVV ArcelorMittal Gent)
...

Ronny Schatteman (hoofddélégué ABVV ArcelorMittal Gent) 52 jaar Werkzaam bij Arcelor sinds 1973. Aanvankelijk als elektricien, sinds 1999 voltijds vakbondsafgevaardigde Is eveneens sp.a-schepen in Zelzate, zetelt in de stuurgroep van de Europese Ondernemingsraad van Arcelor Geeft de voorkeur aan overleg, wat niet altijd eenvoudig is met de aanwezigheid van PvdA'ers bij de vakbond. De vorige twee CAO's werden goedgekeurd, zij het met weinig overschot. Bij de stemming over de laatste CAO (in 2005) stemde 66,19 % tegen. Net te weinig om de arbeidsovereenkomst af te voeren, want daarvoor moet 66,66 % tegen stemmen. "Ik stond al op de lijst voor de sociale verkiezingen van 1979 en zetelde toen in het comité voor veiligheid en gezondheid. Sindsdien heb ik aan alle sociale verkiezingen deelgenomen. Sinds 1991 zetel ik ook in de ondernemingsraad. Voor mij is mijn syndicaal engagement veel meer dan het strijdbaar syndicalisme en het voeren van acties. Dienstverlening aan de werknemers heeft de voorbije jaren duidelijk de bovenhand gehaald. Wij staan de medewerkers bij in hun vragen over de vakantieregeling of bij problemen als ze werkloos raken. Ik geef als délégué zelfs advies aan werknemers die moeite hebben om hun belastingsbrief in te vullen. "Die focus op de dienstenverlening wil niet zeggen dat we aan strijdbaarheid hebben ingeboet. Maar ik ben altijd van het principe geweest dat we pas tot stakingsacties overgaan als alle mogelijkheden zijn uitgeput. Bij ArcelorMittal heerst een relatief rustig sociaal klimaat. De laatste grote stakingsactie op bedrijfsniveau dateert van 2002. De voorbije twee CAO's hebben we goedgekeurd. Dat wil niet zeggen dat we niet waakzaam moeten blijven. Het is onze taak te blijven vechten voor een aantal verworvenheden. Ik blijf een voorstander van het brugpensioen. Op de werkvloer blijft de werkdruk een grote bekommernis. In dit bedrijf wordt in een continusysteem geproduceerd. Veel arbeiders zitten op hun tandvlees. "De zware industrie is een specifieke sector waar de aandacht voor veiligheid groter is dan elders. Het aantal arbeidsongevallen blijft tot een minimum beperkt en dat willen we ook zo houden. Vandaar dat er bij de arbeiders geen uitzendkrachten zijn tewerkgesteld. We hebben dat als vakbond altijd tegengehouden en willen dat ook zo houden. Via de VDAB zijn er bij ons wel een aantal mensen via het IBO-project (Individuele beroepsopleiding) tewerkgesteld. 95 % van hen krijgen na zes maanden een vast contract aangeboden."