De eurozone kampt al enkele jaren met een gebrek aan economische groei. Wim D'Haese: "Om dat te verhelpen verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente op korte termijn. Dat is de rente die banken aan de ECB betalen als ze geld ontlenen. Zo hoopte de ECB om bedrijven aan te sporen tot lenen en investeren, en om privépersonen aan te zetten tot (meer) consumeren. Het is een traditionele maatregel die weliswaar kan werken, maar onvoldoende vruchten afwierp."
...

De eurozone kampt al enkele jaren met een gebrek aan economische groei. Wim D'Haese: "Om dat te verhelpen verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente op korte termijn. Dat is de rente die banken aan de ECB betalen als ze geld ontlenen. Zo hoopte de ECB om bedrijven aan te sporen tot lenen en investeren, en om privépersonen aan te zetten tot (meer) consumeren. Het is een traditionele maatregel die weliswaar kan werken, maar onvoldoende vruchten afwierp." "Een tweede en recente maatregel van de ECB is de opkoop van (staats)-obligaties", vervolgt D'Haese. "De ECB wil dat doen van maart 2015 tot september 2016, en zelfs langer indien nodig. Het effect van dit beleid is een erg vlakke rentecurve, waarbij zowel de rentevoeten op korte als op lange termijn historisch laag staan. Doel van de verschillende ingrepen door de ECB is om de economie aan te zwengelen en om de erg lage inflatie in de buurt van de twee procent te brengen. Want bij een lage inflatie en zeker bij deflatie, stellen bedrijven en privépersonen hun aankopen uit." "Tijdens de globale bankencrisis (2007-2009) is het spaarvolume in België wat afgenomen", zegt Wim D'Haese. "Wellicht gebruikten we het spaargeld toen om de kosten van onze levensstijl te kunnen betalen. Maar bij de aanvang van de economische crisis, in 2011, zijn we opnieuw wat meer beginnen te sparen. Misschien omdat we beseften dat we de maanden of jaren daarna weleens cash nodig konden hebben. In januari 2015 spaarden de Belgen voor bijna 260 miljard. Mogelijk zitten ook traditie en de vrijstelling van roerende voorheffing op het spaarboekje daar voor iets tussen. Spaargeld is ook onmiddellijk beschikbaar en je loopt geen risico door het bij de bank te laten staan." Toch kan het een idee zijn om met een gedeelte van je spaargeld dat je niet meteen nodig hebt, voorzichtig te beleggen. Wim D'Haese: "Zonder kennis van zaken en handenvol ervaring zou ik het niet aanraden om zelf een aandelenportefeuille samen te stellen. Obligaties zijn op dit moment evenmin de beste keuze. Beleggen in gemengde fondsen daarentegen is een voorzichtige manier om een kapitaal op te bouwen of om een kapitaal te beschermen. Door geprogrammeerd te beleggen (met een vaste periodieke inleg) omzeil je het juiste instapmoment. En fondsbeheerders zorgen voor een spreiding van het risico over verschillende activa, zoals aandelen, obligaties en andere." De specialisten van Deutsche Bank stemmen hun advies af op de situatie en de wensen van de klant. Ze polsen de belegger al bij het eerste gesprek: hoeveel liquiditeit wil hij ten minste aanhouden; welk bedrag wil hij op een beschermende manier beleggen; en voor welk bedrag wil hij - mits wat meer risico - groei verwezenlijken? Aldus wordt het totale vermogen gestructureerd in drie subportefeuilles en de selectie van voorgestelde fondsen zal hieraan aangepast zijn.