SD Worx is in België marktleider in loonadministratie. Maar dat het hr-bedrijf ook internationaal actief is, is minder bekend. Laat staan dat geweten is dat SD Worx in onze buurlanden Frankrijk en Duitsland respectievelijk 250.000 en 140.000 loonberekeningen doet (zie tabel Klanten en loonberekeningen SD Worx). En dat mag best meer worden, klinkt het in de hoofdzetel aan de Antwerpse Brouwersvliet.
...

SD Worx is in België marktleider in loonadministratie. Maar dat het hr-bedrijf ook internationaal actief is, is minder bekend. Laat staan dat geweten is dat SD Worx in onze buurlanden Frankrijk en Duitsland respectievelijk 250.000 en 140.000 loonberekeningen doet (zie tabel Klanten en loonberekeningen SD Worx). En dat mag best meer worden, klinkt het in de hoofdzetel aan de Antwerpse Brouwersvliet. "In het buitenland is nog veel groeimarge", zegt Steven Van Hoorebeke, CEO van SD Worx International. "In Duitsland besteedt slechts 30 procent van de bedrijven zijn loonadministratie uit. In Frankrijk is dat 20 procent. Het groeipotentieel is er dus enorm. Zelfs Groot-Brittannië en de VS, in de ogen van velen de bakermat van outsourcing, staan niet zover als ons land, waar 90 procent van de bedrijven aangesloten is bij een sociaal secretariaat. Sociale secretariaten hebben in België dan ook een geschiedenis die teruggaat tot 1944." SD Worx wil in de buurlanden marktaandeel winnen en ambieert op korte termijn een Europese toppositie. Het is een van de weinige Belgische spelers op de markt van loonadministratie die kiest voor een internationale strategie. Volgens het onderzoeks- en adviesbureau Gartner heeft SD Worx al een aardige weg afgelegd. In een studie van de sector van Payroll Business Process Outsourcing (BPO) geeft Gartner aan SD Worx goede punten. De studie maakt een onderscheid tussen vier types marktspelers: leiders, challengers, visionaire bedrijven en nichespelers. SD Worx (omzet 2011: 233,786 miljoen euro) krijgt het predicaat 'challenger', die grote internationale spelers als Northgate Arinso (691 miljoen euro omzet) het vuur aan de schenen kan leggen. Gartner maakt voor zijn analyse gebruikt van criteria als het niveau van de loonadministratie en het aanpassingsvermogen aan de wensen van elke sector, een internationaal aanbod en het aantal internationale klanten. Onder andere op basis van gesprekken met klanten werden elf spelers beoordeeld. ADP, de grootste en een van de oudste spelers in de markt (8,1 miljard euro omzet), kreeg het predicaat 'leider', net als Northgate Arinso (691 miljoen euro omzet) en Ceridian (2,1 miljard). In de tweede groep, die van de uitdagers, vinden we SD Worx bovenaan terug. Daarna volgen spelers als Logica en HR Access. "We hebben de jongste jaren sterk ingezet op twee sporen", zegt Steven Van Hoorebeke. "Enerzijds de verdere verbreding, verdieping en professionalisering van ons aanbod in België. Anderzijds onze internationale aanwezigheid, waarbij we ons lokaal aanbod in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland koppelen aan grensoverschrijdende oplossingen in 27 Europese landen. Daarvoor werken we samen met onze partners van de Payroll Services Alliance." Dat is een partnership van zes onafhankelijke payrollbedrijven die elk in een specifieke regio actief zijn. Via dat platform kunnen Belgische klanten van SD Worx met vestigingen in verschillende landen zonder problemen bij een lokale sectorgenoot terecht voor hun loonadministratie. In 2011 sloten Seresco voor Spanje en Portugal en Trianon voor Zwitserland zich bij de alliantie aan. De Payroll Services Alliance verwerkt maandelijks 5,7 miljoen loonbrieven voor meer dan 63.000 klanten en is daarmee de tweede grootste provider in Europa. SD Worx kiest eerder voor een platform om zijn activiteiten uit te breiden dan voor overnames, want de prijs voor BPO-spelers in bijvoorbeeld Groot-Brittannië ligt een stuk hoger omdat private-equityspelers er interesse voor hadden. De positie in Groot-Brittannië werd dit jaar versterkt door Cintra tot het netwerk te laten toetreden. SD Worx gebruikt sinds 2003 de Belgische thuismarkt als uitvalsbasis om internationaal actief te zijn. In België is het al jaren de onbetwiste marktleider in payroll, maar het biedt ook diensten als juridisch en belastingadvies en hr aan. "In België hebben we onze positie als marktleider continu versterkt door investeringen in technologie en mensen en door te diversifiëren", zegt Tom Wouters, directeur van de Divisie Advanced Solutions van SD Worx. "Dat is ook Gartner opgevallen, want SD Worx wordt geloofd voor zijn verscheidenheid aan diensten. Dat is een algemene trend in de markt. Daarin hebben wij een voorsprong op andere internationale spelers, een aantal onder hen moet die stap naar diversificatie nog doen. Momenteel halen we in België 65 procent van de omzet uit payroll en 35 procent uit andere diensten. Ik zie die verhouding op termijn ook zo evolueren in onze internationale business." Maar payroll blijft de kernactiviteit. Het lijkt paradoxaal: loonadministratie is de oudste en meest ontwikkelde tak van alle hr-functies, maar toch heeft ze nog een enorme internationale groeimarge. Gartner voorspelt wereldwijd een groei van 1,4 procent voor 2012 en een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,3 procent tot in 2015. "De doelstelling van SD Worx is onze positie te versterken in de bestaande markten, eerder dan nieuwe aan te boren", benadrukt Van Hoorebeke. "Internationaal groeien we trouwens met 10 procent, een stuk meer dan het marktgemiddelde." "Zowel in bestaande als in nieuwe marktsegmenten", vult Tom Wouters aan. "De arbeidswetgeving wordt steeds complexer. Koppel daar een geglobaliseerde economie aan en het is voor bedrijven bijna niet meer mogelijk om hun loonadministratie nog in huis af te werken. Door de economische terugval neigen bedrijven bovendien sneller naar outsourcing." Opvallend is dat de internationale klantenportefeuille van SD Worx enigszins verschilt van die van de Belgische. Op de thuismarkt bedient SD Worx alle soorten bedrijven onafhankelijk van hun omvang, maar internationaal kiest het vooral voor ondernemingen met 200 tot 3000 werknemers. Grotere ondernemingen kloppen eerder aan bij ADP en Northgate Arinso. Een ander verschil tussen België en het buitenland is de afhankelijkheid van financiële inkomsten. In België fungeren loonberekenaars eigenlijk als incassobureau voor de overheid. Het payrollbedrijf stort de lonen aan de werknemers, en de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing aan de overheid. Dat gebeurt niet onmiddellijk: de sociale bijdragen worden een tijd op een rekening geparkeerd vooraleer ze doorgestort worden naar de socialezekerheidskassen. "Dat systeem bestaat in het buitenland niet", zegt Van Hoorebeke. "Daar kunnen we dus niet rekenen op inkomsten uit intresten. Je moet er zelfbedruipend zijn. Sociale secretariaten die alleen in België actief zijn, rekenen op de intresten om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Door de dalende rente is dat zeer moeilijk geworden en dat drukt de winstgevendheid van de sector. Operationeel gaan de meeste in het rood. Internationaal zitten we in een zeer competitieve markt met soms uiterst lage marges, afhankelijk van de complexiteit van de opdrachten." ALAIN MOUTONHet adviesbureau Gartner noemt SD Worx een challenger die de grote internationale spelers het vuur aan de schenen kan leggen.