1. De missionarissen
...

1. De missionarissen11.11.11 - De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, opgericht in 1965, telt 375 plaatselijke comités en groepeert 89 ontwikkelingsorganisaties, waaronder ook vakbonden en jongerenverenigingen van politieke partijen. Met 80 personeelsleden en 20.000 vrijwilligers beheert 11.11.11 een jaarlijks budget van 11,14 miljoen euro (449,4 miljoen frank), waarvan 4,23 miljoen euro (187,5 miljoen frank) subsidies en 5,21 miljoen euro (210,2 miljoen frank) fondsenwerving (cijfers 2000). Op inhoudelijk vlak speelt de koepel een belangrijke rol in de nieuwe beweging van antiglobalisten. Voor de organisatie van het NGO Forum op 7 en 8 december 2001 _ daags voor de Top van Laken _ krijgen zij 533.000 euro (21,5 miljoen frank) extra steun van de overheid (waarvan 223.000 euro of 9 miljoen frank van de Europese Unie). Broederlijk Delen - Ook een oud-gediende van de ontwikkelingssamenwerking, die eigenlijk al ruim 40 jaar bestaat. Inhoudelijk al jaren actief rond schuldenlast van de Derde Wereld en de zogenaamde Tobin-taks op financiële speculatie. Zet concrete projecten op in ontwikkelingslanden en heeft daarnaast een actieve studiedienst. Het totale werkbudget bedraagt 552 miljoen Belgische frank. De NGO heeft _ uiteraard _ het statuut van vzw en leeft zowel van subsidies als van 45.000 schenkingen per jaar. 2. De bioboerenJNM - Hoewel de Bond Beter Leefmilieu ( BBL) officieel niet meedoet, lopen heel wat ecologisten mee in de antiglobaliseringsbeweging. Vooral de meisjes en jongens van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming ( JNM) gaan er hevig tegenaan. Deze fusie tussen de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie en de Wielewaal Jongeren uit 1983 beschikt over drie vaste medewerkers, telt 2300 tot 2400 leden en leeft van het lidgeld (12,4 euro of 500 frank per jaar), aangevuld met een subsidie van zo'n 74.000 euro (3 miljoen frank). Naast de studie van vogels, planten en insecten legt de organisatie de jongste tijd steeds meer de nadruk op protestacties. 3. De pikettenABVV - Voorlopig de enige Belgische vakbond die zich expliciet bij de anti's aansluit. Desalniettemin is het precies de mobilisatiekracht van de bonden die bijvoorbeeld in Seattle en Gotenburg echt spierballen gaf aan de beweging. En bovendien hebben de bonden ook de financiële kracht om van de beweging een echte vuist te maken. Het ACV discussieert intern, was in Brugge nog niet van de partij, maar roept wel mee op voor de syndicale acties in Luik op 21 september. Op 13 december is het het Europees Vakverbond ( EVV) dat gaat manifesteren in Brussel. Ook belangrijk is het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV). Via het vakbondskanaal loopt wellicht een aardige stuiver in de richting van de actievoerders. Zo nam het ABVV in Brugge een flink deel van de kostprijs voor het "Manifeest" voor zijn rekening. In West-Vlaanderen telt de bond ongeveer 80.000 leden. Maar de Brugse ABVV-jongeren die eigenlijk de motor waren van de betrokkenheid bij het Manifeest, heeft er maar een kleine 300.4. De nieuwe heldenAttac - Staat voor Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens. Van oorsprong is deze organisatie Frans. Ontstond in kringen rond Le Monde Diplomatique. In Frankrijk telt ze 50.000 leden, in België zijn dat er maar 1000. De Vlaamse tak bestaat sinds 1999, oprichter Eric Goeman is een van de voortrekkers. Attac is georganiseerd in lokale werkgroepen en legt het accent op de training van zijn mensen. In Brugge was de sleutelfiguur van Attac Jan Dumolyn, die Middeleeuwse Geschiedenis aan de Gentse Universiteit doceert. Attac lijkt het cement tussen de verschillende organisaties te zijn; overal zet het de eerste stappen om een "coalitie" op de been te brengen. De enige financieringsvorm is de ledenbijdrage. Die bedraagt 12,4 euro (500 frank) per jaar, maar steunende leden betalen 24,79 euro (1000 frank) en organisaties 74,37 euro (3000 frank). Opvallend is de aanwezigheid van bekende organisaties als 11.11.11 en ABVV-Scheldeland op de ledenlijst. 4. De PacifistenForum voor Vredesactie - Een van de leidende organisaties, maar is selectief. Doet wel mee in Gent, niet in Brussel of Brugge. Dat is niet helemaal onlogisch omdat alle vredesorganisaties _ Vrede vzw, Pax Christi enzovoort _ zich concentreren op de informele top in Gent aangezien daar de "militarisering van de EU" op de agenda staat. Het is een vzw met ongeveer 1500 sympathisanten en 950 abonnees op zijn nieuwsbrief. Het Forum voor Vredesactie geniet een subsidie van een kleine 74.000 euro (3 miljoen frank) per jaar. Over het ontbreken van een centraal manifest zegt Michael Crols van het Forum voor Vredesactie: "Bij elke betoging is er wel een tekst waar iedereen zich achter schaart. Maar het is juist goed dat wij geen blauwdruk voor de wereld hebben. De tijd van utopische manifesten is voorbij." 5. De radicalenInternationaal Verzet - Trotskistische tak van de radicaal linkse partijen. In Brugge verbaal in de clinch met de PVDA; zij krijgen niet veel respect van de rest van de beweging, al is het duidelijk dat er plaats voor hen is. Zo blijkt ook uit hun gezamelijke optreden in Brussel en Leuven. Aantal leden: 132.