"We zijn geen aktieve organizatie en het ziet er voorlopig naar uit dat we dit op korte tijd ook niet zullen worden," zegt Jan Pellens, sinds 15 januari voorzitter van de Vlaamse Havenvereniging, het overlegorgaan tussen Vlaamse privé-groepen in de havensektor. "We zullen case by case onze standpunten naar voor brengen."
...

"We zijn geen aktieve organizatie en het ziet er voorlopig naar uit dat we dit op korte tijd ook niet zullen worden," zegt Jan Pellens, sinds 15 januari voorzitter van de Vlaamse Havenvereniging, het overlegorgaan tussen Vlaamse privé-groepen in de havensektor. "We zullen case by case onze standpunten naar voor brengen." De Vereniging groepeert bedrijven uit àlle havens. "Het lijkt voor een buitenstaander wat paradoksaal dat ondernemingen uit de konkurrerende havensteden samenwerken," verklaart Pellens, beter gekend als de gedelegeerd bestuurder van Hessenatie ( CMB-groep). "Maar nogal wat bedrijven zijn in meer dan één haven aktief Hessenatie via het Zeebrugse Shipping and Bunkering bijvoorbeeld zodat er tussenstedelijke belangen ontstaan." Ook Katoen Natie (familie Huts) en Sea Invest (familie Van de Vyvere) hebben geïnvesteerd in verschillende Vlaamse havens. De 57-jarige Pellens werkte van 1960 tot 1962 als dekofficier bij CMB. Na een overgangsperiode bij het maritieme expertisebureau Sparks & Co, werd hij in 1965 aktief bij Hessenatie-Neptunus. Via operationele en commerciële funkties klom hij op naar de top van het Natiebedrijf. Pellens is ook voorzitter van de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (Agha) die de havenbelangen van de Scheldestad verdedigt. De Natiebaas is gehuwd en vader van een 30-jarige zoon (werkzaam bij Hessenatie Logistics). Pellens is een strijdlustig man. Je kan hem regelmatig aantreffen op de schietstand van zijn schuttersportvereniging. "Die revolvers zijn mijn speelgoed," grinnikt hij. In zijn nieuwe funktie heeft hij die voorlopig niet nodig. Over de gezamenlijke lobbying inzake spoorwegen en binnenvaart bijvoorbeeld zegt hij immers : "Voorlopig is er geen enkel prangend probleem op de agenda. De meeste ondernemingen handelen de spoordossiers rechtstreeks met NMBS-topman Etienne Schouppe af. Het is rustig op het politieke front." Zo'n uitspraak lijkt wel een provokatie, gezien het nakende Vlaamse Havendekreet en de plannen van de Vlaamse regering voor een Vlaams Zeehavenschap (een overkoepelende struktuur boven de Vlaamse havens). Pellens, koeltjes : "Als deze diskussie wordt gevoerd, zullen we uiteraard op de voorgrond treden." Met of zonder revolver. JAN PELLENS (VLAAMSE HAVENVERENIGING) Vlaams Zeehavenschap of niet, voorlopig is er geen enkel prangend probleem op de agenda.