Investeren in energie-efficiëntie rendeert meer dan een spaarboekje, klonk het bij de lancering van het Renovatiepact. Op initiatief van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) ondertekenden eind vorig jaar een dertigtal vertegenwoordigers van belangen- en beroepsorganisaties een engagementsverklaring. Een bont gezelschap, van Agoria over Eandis en de Gezinsbond tot het Vlaams huurdersplatform. "Jaarlijks wordt slechts 0,7 procent van de 3 miljoen Vlaamse woningen gerenoveerd. Dat is bedroevend weinig", motiveert Annemie Turtelboom het initiatief. Volgens de minister is het mogelijk...

Investeren in energie-efficiëntie rendeert meer dan een spaarboekje, klonk het bij de lancering van het Renovatiepact. Op initiatief van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) ondertekenden eind vorig jaar een dertigtal vertegenwoordigers van belangen- en beroepsorganisaties een engagementsverklaring. Een bont gezelschap, van Agoria over Eandis en de Gezinsbond tot het Vlaams huurdersplatform. "Jaarlijks wordt slechts 0,7 procent van de 3 miljoen Vlaamse woningen gerenoveerd. Dat is bedroevend weinig", motiveert Annemie Turtelboom het initiatief. Volgens de minister is het mogelijk dat percentage sterk te verhogen. "Het is ook noodzakelijk," voegt ze eraan toe, "want we kunnen niet tot in de oneindigheid blijven bijbouwen." De vertegenwoordigers gaan aan de slag in zes thematische werkgroepen. Ze buigen zich over nieuwe financieringsmogelijkheden, het beleidskader, de verplichtingen, de communicatie en goede actievoorbeelden. Een werkgroep zal ook een voorstel uitwerken voor een BEN-definitie voor renovatie. BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal en is in de nieuwbouw stilaan een ingeburgerd begrip. Voor nieuwe woningen zijn er ook duidelijke doestelingen voor de energieprestaties, vanuit de Europese richtlijnen. Voor bestaande woningen ontbreekt zo'n kader. "Het is belangrijk dat we ook voor bestaande woningen een langetermijndoelstelling uittekenen voor de energieprestaties", stelt Turtelboom. "Zodat mensen weten waar ze voor staan bij het aanvatten van renovatiewerken en of deze tot een BEN-label zullen leiden. Op die manier kunnen ze in alle vrijheid en met de nodige informatie stapsgewijs een BEN-woning bekomen." De langetermijndoelstellingen en de BEN-definitie moeten kandidaat-verbouwers ook behoeden voor zogenaamde 'lock-in'-effecten. Die duiken op wanneer ze renovatiekeuzes maken die latere (betere) keuzes bemoeilijken. "Soms zal ook blijken dat het te duur is om een verouderde woning om te vormen tot BEN-woning", geeft de minister toe. "Dan kan het beter zijn van nul te beginnen. Maar nogmaals: het optrekken van de renovatiegraad is prioritair voor deze Vlaamse regering." Turtelboom benadrukt dat het Renovatiepact zeker geen vrijblijvende praatbarak is. "Het is geen overeenkomst zonder meer, het stelt concrete eisen." Nog dit jaar moeten de voorstellen uitmonden in nieuw beleid. Tegen 30 juni leveren de zes werkgroepen hun bevindingen en voorstellen af. De Vlaamse regering wil tegen dan ook maatregelen toevoegen aan het Renovatiepact 'waarmee de privépartners, het beleid en de administratie op weg kunnen'. "We moeten de regelgeving onder de loep nemen", duidt Turtelboom. "Nu komen bestaande woningen soms niet in aanmerking voor renovatie tot een BEN-woning, omdat de regelgeving het verhindert. Bijvoorbeeld omdat je door te isoleren buiten de rooilijn komt." In het najaar volgen dan de eerste wijzigingen op het terrein en start de communicatie. De minister kondigt ook al aan dat vanaf 1 januari 2016 gewijzigde premies van kracht worden. LAURENZ VERLEDENS