Over een periode van vijf jaar is Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth veruit het beste fonds dat zich specialiseert in Amerikaanse groeiaandelen, met een gemiddelde prestatie van 19,58 procent per jaar. Dat is 1 procent meer dan het tweede fonds in die categorie. Bovendien heeft het product in zijn categorie de laagste volatiliteit over een periode van drie jaar. Sinds begin 2016 is het rendement veel minder teruggevallen dan dat van zijn belangrijkste concurrenten.
...

Over een periode van vijf jaar is Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth veruit het beste fonds dat zich specialiseert in Amerikaanse groeiaandelen, met een gemiddelde prestatie van 19,58 procent per jaar. Dat is 1 procent meer dan het tweede fonds in die categorie. Bovendien heeft het product in zijn categorie de laagste volatiliteit over een periode van drie jaar. Sinds begin 2016 is het rendement veel minder teruggevallen dan dat van zijn belangrijkste concurrenten. "Ons fonds profiteert meer van hausseperiodes en valt minder terug tijdens een baissemarkt", beweert Peter Bourbeau, die het fonds beheert sinds 2003. "Een van onze belangrijkste kenmerken is dat we niet focussen op één type groei. Afhankelijk van de marktomstandigheden zorgen verschillende types bedrijven voor verschillende prestaties. We streven ernaar onze risico's goed te diversifiëren." De aandelenselectie is gebaseerd op het onderzoek van twaalf sectoranalisten. Ze focussen op grote kapitalisaties die aantrekkelijke cashflows genereren en de economische cycli zonder al te veel kleerscheuren kunnen doorstaan. Als ze aandelen in de portefeuille opnemen, doen ze dat met de bedoeling die lange tijd aan te houden. Peter Bourbeau wijst erop dat de aandelen van Coca-Cola, Walt Disney en Johnson & Johnson al in de portefeuille zaten toen hij aan het hoofd van het fonds kwam. "Bovendien is ons beleid dat we niet te veel willen betalen om groei te kopen." De portefeuille van Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth bevat traditioneel tussen 40 en 50 aandelen. Daardoor is het een vrij geconcentreerd product. De prestaties hangen sterk af van de kwaliteit van de aandelen die het beheerteam selecteert. Peter Bourbeau onderstreept dat de economische context vrij weinig invloed heeft op de aandelenselectie. "Economen en strategen brengen in onze ogen slechts weinig bij en beïnvloeden onze manier van beleggen niet. Meestal hebben we geen idee van hoe de markt zich de volgende kwartalen gaat gedragen." De portefeuille is deels belegd in bedrijven waarvan het zakenmodel moeilijk kan worden gekopieerd door concurrenten. "Een groep als Amazon heeft een catalogus van enkele miljoenen artikelen die binnen de twee werkdagen bij de klant thuis geleverd worden. Dat is veel meer dan de 300.000 artikelen van de grootste Amerikaanse distributeur, Walmart. Bovendien is de groep er met Amazon Web Services in geslaagd een tweede activiteit te creëren die een omzet van meer dan 10 miljard dollar oplevert." Het belangrijkste deel van de portefeuille is belegd in bedrijven die hun sector fundamenteel kunnen veranderen en "ook positieve prestaties kunnen neerzetten als de economie geen solide groei vertoont". Voorbeelden daarvan zijn General Electric, Microsoft en Visa. "Visa is bezig met de integratie van Visa Europe, waarvan de marges veel lager zijn dan die van de Amerikaanse activiteiten. Het inhaalpotentieel is dus aanzienlijk." Walt Disney is een van de historische participaties. "De groep groeit sneller dan tien jaar geleden, door de overname van studio's als Lucasfilm, Pixar en Marvel." Dat potentieel om zijn activiteiten te consolideren is ook de reden waarom AB InBev in de portefeuille zit. "De capaciteit om cashflow te genereren is een belangrijk concurrentievoordeel. Die bedrijven worden daar steeds machtiger door. Het is voor een wereldwijde marktleider een unieke manier om lang dominant te blijven." In de categorie van de groeifondsen biedt Clearbridge ook Legg Mason Clearbridge US Agressive Growth aan. Dat wordt dat al ruim dertig jaar volgens dezelfde filosofie beheerd door Richard Freeman en Evan Bauman. Het product heeft verscheidene Trends Fund Awards in de wacht gesleept. "Onze filosofie bestaat erin dat we aandelen lange tijd aanhouden, gemiddeld zelfs meer dan twintig jaar", onderstreept Bauman. "Onze portefeuille verschilt vaak sterk van die van een traditionele beheerder van groeiwaarden. Wij voegen doorgaans slechts twee of drie nieuwe ideeën per jaar toe aan de portefeuille. We beleggen maar beperkt in consumptie, cyclische waarden, telecommunicatie en financials." Legg Mason Clearbridge US Agressive Growth zet wel sterk in op technologie en biotech, wat verklaart waarom het fonds de afgelopen twaalf maanden is teruggevallen in de klassementen. "De biotechsector kreeg te maken met een massale uitstroom van kapitaal uit vrees voor lagere terugbetalingen. Maar wij concentreren ons op innovatieve bedrijven, die normaal niet sterk worden beïnvloed door de beslissingen van de Amerikaanse overheid", zegt Bauman. "35 procent van onze activa zijn belegd in aandelen als Amgen, Biogen en Vertex. Wij hebben bepaalde biotechbedrijven al sinds begin jaren tachtig in portefeuille. We hebben die sector nog nooit zien terugvallen tot zulke lage waarderingsniveaus, maar we blijven er sterk in gepositioneerd. Bovendien moet in de biotechnologie een verregaande consolidatie op gang komen." Sinds begin dit jaar heeft Bauman een groot deel van zijn liquiditeiten gebruikt om zijn posities in de energiesector te versterken. "Wij zijn sterk overwogen in financieel stabiele bedrijven, waarvan de cashflows zelfs bij een oliekoers tussen 40 en 50 dollar positief blijven." Een voorbeeld van zo'n producent is Anadarko. Bauman heeft onlangs twee nieuwe posities geopend: Twitter en Western Digital. "De verwachtingen van de markt voor Twitter zijn zeer laag. Maar de situatie van vandaag herinnert ons aan de tijd toen we onze positie op Facebook hebben ingenomen. Als we zien hoeveel Microsoft heeft betaald voor LinkedIn, lijkt het ons waarschijnlijk dat ook Twitter veel meer waard is dan de huidige notering." Frédéric Dineur"Economen en strategen beïnvloeden onze manier van beleggen niet" - Peter Bourbeau