De vastgoedsector kampt met een luxeprobleem. Er is ontzettend veel geld op zoek naar vastgoedbeleggingen. Tot zover de luxe. En het probleem? Slechts een deeltje van dat grote geld vindt ook werkelijk zijn weg naar vastgoedbeleggingen. Er is namelijk een tekort aan beleggingsobjecten.
...

De vastgoedsector kampt met een luxeprobleem. Er is ontzettend veel geld op zoek naar vastgoedbeleggingen. Tot zover de luxe. En het probleem? Slechts een deeltje van dat grote geld vindt ook werkelijk zijn weg naar vastgoedbeleggingen. Er is namelijk een tekort aan beleggingsobjecten. "Het maakt beleggen in vastgoed er niet makkelijker op," zegt Gert Cowé, tot begin maart de chief executive officer van de vastgoedbevaks Intervest Retail en Intervest Offices, nu partner bij Quares Real Estate. "Want het overaanbod aan liquiditeiten drijft de prijzen op. Met als onmiddellijk gevolg dat de rendementen onder druk staan. Een voorbeeld. Op de Antwerpse Meir is een rendement van iets meer dan 5 % voor een winkelpand vandaag de norm. Enkele jaren geleden was dat zeker 6 %. En ook de tijdsdruk neemt toe. De beleggers moeten snel kunnen beslissen, terwijl de reglementering en de fiscale en financiële constructies steeds ingewikkelder worden."Voor Cowé is de conclusie duidelijk: er is nood aan professionele begeleiding. "Nu komen alleen nog de professionele en semiprofessionele beleggers aan de bak. Nochtans is de groep van high net worth individuals sterk gegroeid. En bij de superrijken bestaat er veel interesse voor vastgoed." Quares Real Estate cvba overkoepelt drie vennootschappen: Quares Asset Management, dat zich toespitst op vastgoedbeheer, Quares Agency, dat makelaardij en consultancy combineert en Quares Fund Management, de investeringstak met aan het hoofd Gert Cowé. Cowé omschrijft Quares Fund Management als "een vermogensbeheerder, maar dan specifiek voor vastgoedbeleggingen". Het bedrijf biedt een brede waaier van diensten aan: gaande van het bepalen van risicoprofiel en de beleggingsstrategie over het zoeken naar vastgoedinvesteringen tot het effectief onderhandelen, aankopen, structureren en beheren van het vastgoed. "Op zich is al die expertise al beschikbaar op de markt," zegt Cowé. "Alleen is ze verspreid over verschillende spelers: bankiers, advocatenbureaus, makelaars, consultants enzovoort. Wij bieden al deze diensten aan in een one-stop shop." Met die brede waaier van diensten wil Quares ook eindgebruikers en projectontwikkelaars aanspreken. Voor de eindgebruikers denkt Cowé dan onder meer aan het begeleiden van sale-and-leasebackoperaties of het opzetten van leasingconstructies. In de voorbije jaren hebben veel grote bedrijven hun vastgoed afgestoten, maar voor kmo's blijft dat een moeilijke stap. Om psychologische of sentimentele redenen, maar ook omdat ze de expertise niet in huis hebben. Projectontwikkelaars kunnen bij Quares Fund Management dan weer terecht voor kennis over financiële en fiscale optimalisatie. "De financiering is vaak een probleem bij projectontwikkelaars," aldus Gert Cowé. "Ze hebben geen toegang tot de financiële markten. Eigenlijk kunnen ze alleen bij de banken aankloppen. En die willen dan vaak mee in het project stappen."Een van de financieringsalternatieven die Quares Fund Management aanbiedt, is een participatie in het Luxemburgse beleggingsvehikel Brixinvest, een zogenaamde 'sicar' ( société d'investissement en capital à risque). "Het sicarstatuut is speciaal ingevoerd voor het aantrekken van risicokapitaal," legt Cowé uit. "Daarom waren beleggingen in vastgoed oorspronkelijk niet toegelaten. Maar omdat we met Brixinvest uitsluitend beleggen in projectontwikkelingen, is dat noodzakelijke risicoaspect wel aanwezig." Met Brixinvest bedient Quares Fund Management meteen ook een andere doelgroep: de risicobelegger. "De meeste vastgoedbeleggingen bieden een vrij zeker maar bescheiden rendement," weet Cowé. "Voor wie mikt op een rendement van 15 % of meer, is het aanbod veel beperkter. De sicar combineert een potentieel hoog rendement met een goede bescherming van de aandeelhouders en een gunstig fiscaal regime." Laurenz Verledens