Ik krijg een vast loon, aangevuld met premies voor ochtend-, zaterdag- en zondagwerk. Moet mijn werkgever mij die premies ook betalen tijdens de periode van gewaarborgd loon?

Om uit te rekenen hoeveel gewaarborgd loon u krijgt, moet u rekening houden met het vaste uur- of maandloon en met alle variabele loonelementen die geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn.
...

Om uit te rekenen hoeveel gewaarborgd loon u krijgt, moet u rekening houden met het vaste uur- of maandloon en met alle variabele loonelementen die geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn. Volgens de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (WAO) schorst de "onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval" de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op. Soms moet de werkgever het loon een tijdlang blijven betalen. Dat is het gewaarborgd loon. Ondanks het eenheidsstatuut zijn er voor dat gewaarborgd loon nog verschillen tussen het stelsel van arbeiders en bedienden: de periodes, de percentages, de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsbasis zijn anders. Volgens de WAO heeft een arbeider bij arbeidsongeschiktheid recht op zijn normale loon, maar enkel "voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken". Dat normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Het loon voor feestdagen omvat onder meer de geldpremies voor de werknemers. Variabele loonelementen tellen dus mee bij de berekening van het gewaarborgd loon, als ze geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn. Die elementen hoeven evenwel niet in de arbeidsovereenkomst vermeld te staan. Denk aan overloon, voor overuren die regelmatig worden gepresteerd, en aan premies voor onregelmatige prestaties zoals 's nachts, op zondag, in opeenvolgende ploegen of wachtdienst. Voor bedienden zegt de wet simpelweg dat een bediende "het recht op zijn loon" behoudt bij arbeidsongeschiktheid. De WAO zegt niet wat dat loon inhoudt en verwijst niet expliciet naar de wetgeving op de feestdagen. Telt enkel het vaste maandloon mee bij de berekening van het gewaarborgd loon? Toch niet. Volgens de definitie van het Hof van Cassatie is 'loon' de tegenprestatie voor de arbeid die werd verricht in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. U moet daarom rekening houden met de periodieke variabele loonelementen bij gewaarborgd loon. Neem een handelsvertegenwoordiger die commissies krijgt. Bij de berekening van zijn gewaarborgd loon moet de werkgever rekening houden met die commissies. De WAO zegt er zelfs bij hoe dat precies moet: uitgaan van het maandgemiddelde van de commissies die de vertegenwoordiger kreeg in de twaalf maanden voor de arbeidsonderbreking. Premies of voordelen die eenmaal per jaar worden betaald -- zoals de eindejaarspremie -- worden niet meegenomen in de berekening. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Sophie Berg