Na het verkwikkende bad van opmerkelijk personeelsbeleid dat Jeffrey Pfeffer en Charles O'Reilly aanbieden in Verborgen waarde (zie vorige blz.), selecteren we ter aanvulling enkele interessante boeken over de nieuwste materies in personeelszaken (spreek uit: human-resourcesmanagement).
...

Na het verkwikkende bad van opmerkelijk personeelsbeleid dat Jeffrey Pfeffer en Charles O'Reilly aanbieden in Verborgen waarde (zie vorige blz.), selecteren we ter aanvulling enkele interessante boeken over de nieuwste materies in personeelszaken (spreek uit: human-resourcesmanagement). Momenteel is De HR-scorecard (Business Contact, 235 blz., 32,95 euro) het boek par excellence. In vakkringen klinken de namen van de drie auteurs als klokken. Brian Becker, Mark Huselid en Dave Ulrich buigen zich al jaren over academisch onderzoek dat de waarde van een degelijk personeelsbeleid zwart op wit moet aantonen. Het gaat niet langer om een preek of een dosis goede wil, maar om harde cijfers. De auteurs brengen het verband in kaart tussen bepaalde aspecten van het personeelsbeleid en de financiële resultaten. Vanuit die basis ontwikkelden ze een systeem om de prestaties in het bedrijf zelf in kaart te brengen, alsook hun impact. Ze baseerden zich op het tien jaar oude concept van de balanced scorecard, waarmee allerhande bedrijfsprestaties gemeten worden. Dit boek wordt beschouwd als een eerste belangrijke stap in het koppelen van het personeelsbeleid aan de omzet- en winstcijfers. Soft wordt hard. Wie liever eerst een eenvoudig, algemeen raamwerk met de diverse aandachtspunten van het human-resourcesmanagement doorneemt, kan te rade bij Modern personeelsmanagement (Academic Service, 184 blz., 17,50 euro) van Margriet Guiver-Freeman. Voor administratieve en juridische aspecten richt de schrijfster zich uitsluitend tot Nederland. Dan maar naar Vlaanderen, waar Alex Vanderstraeten ( Hogeschool Gent) een standaardwerk schreef over HRM in social profit- en publieke organisaties (Standaard, 351 blz., 27,27 euro). Wie dit thema de eerstkomende decennia aansnijdt in onze contreien, kan niet om Vanderstraeten heen. Een ander heet hangijzer in het personeelsbeleid is de toenemende individualisering, die zich ook meer en meer vertaalt in maatwerk voor arbeidsvoorwaarden. De algemene CAO staat onder druk. Frank Tros onderzoekt deze trend minutieus in Schuivende marges (Samsom/NVP, 335 blz., 46,40 euro), maar met deze Amsterdamse onderzoeker belanden we wel weer in puur Nederlands vaarwater. De pendel slingert opnieuw naar België met het Vademecum voor personeelsbeleid (AR Media, 355 blz.), een mix tussen een commerciële gids en een jaarboek met overzichtsartikelen over personeelsthema's (van belonen en rekruteren tot opleiden en zelfs ontslaan). Bij de auteurs vinden we onder meer academici van de Vlerick Leuven Gent Management School. Luc De Decker