IN AVERBODE.
...

IN AVERBODE.Dat paters bier brouwen en kaas maken, ligt binnen de verwachtingen. Zelfs het telen van ginseng in plaats van de traditionele gewassen rogge en gerst, lijkt haalbaar als economische activiteit voor monniken. Maar broeders op het Internet ? Ulrik Geniets, abt van de Abij van Averbode sinds '87, vindt het vanzelfsprekend. "Op 2 maart zendt de tv van hieruit een rechtstreekse mis uit. Mijn preek zal on line te lezen zijn, onder het dak van edu-web." Edu-web is de gesloten website waar Averbode in samenwerking met onder meer de KU-Leuven en de uitgeverijen De Sikkel en Van In educatieve informatie brengen, gericht naar het kind en het onderwijs. Over de evolutie van de Uitgeverij Goede Pers Averbode, gekend om zijn tijdschriften Zonnekind, Zonnestraal, Doremi, Vlaamse Filmpjes,, naar on- en offline-activiteiten zegt abt Geniets : "De Abdij van Averbode is reeds meer dan 100 jaar uitgever. Uitgeven betekent voor ons het uitdrukken van wat er in ons leeft. Zo rijst de vraag : kan men dat alleen door drukken of bestaan er andere manieren van uitdrukken ? Ik stel vast dat cd-roms en Internet vormen van uitdrukken worden. De bezorgheid om de jeugd leeft in ons, Norbertijnen. Wij hopen dat we de jongeren iets van onze christelijke boodschap kunnen meegeven." Meegaan met de tijd, en met de aantrekkingskracht van het beeld op de jeugd, lijkt de enige juiste weg. "Je moet uitgeven zoals het nu gebeurt." Dat uitgeven en "uitdrukken" dezer dagen voor de Norbertijnen meer betekent dan drukken, bewijst het afstoten vorig jaar van Altiora nv, de drukkerij van de adbij van Averbode, via een management buy-out (zie ook Trends inside 31 oktober '96). Abt Geniets : "Voor de buitenwereld kan het raar overkomen dat wij cd-roms verkopen of aansluiting zoeken bij een abonneenetwerk op Internet ( nvdr. Planet Internet). Maar, één : als uitgeverij moet je uitgeven zoals het nu gebeurt. Twee : als kloostergemeenschap moet je een commercieel bedrijf hebben om te overleven. Zoniet moet iedereen ofwel gaan bedelen ofwel met pensioen ik ben voorstander van geen van beiden. En van het apostolaat kan je niet leven." BLOEIENDE GEMEENSCHAP.De abdij van Averbode werd omstreeks 1134 op initiatief van Arnold II, graaf van Loon, gesticht in het uiterlijke westelijke punt van dit graafschap, op de grens met Brabant. Ze behoort tot tot de orde van de reguliere kanunniken van Prémontré, waarvan de leden leven volgens de regel van Sint-Augustinus. Door schenkingen van grond kon de abdij in de twaalfde en dertiende eeuw een aanzienlijk domein uitbouwen in het Hageland, de Kempen en Haspengouw. Nadat ons land bij Frankrijk werd aangehecht, werd de abdij opgeheven, de kloosterlingen uitgedreven, de gebouwen verkocht. Pas na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 keerden zes van de overgebleven oude religieuzen terug naar Averbode. De abdij werd weer opgebouwd, en eind negentiende eeuw werden de drukkers- en uitgeversactiviteiten ingezet. Meest gekend bij het grote publiek zijn Zonneland en Petits Belges, gestart in 1920. Het weekbladje werd onder pater De Kesel, alias Nonkel Fons, heel populair in de vrije scholen. Vandaag telt de abdijgemeenschap 113 leden tussen 21 en 92 jaar. De helft van hen leeft binnen de muren.