Optima was twintig jaar een doorn in het oog van de 'echte' financieel planners, zij die tegen betaling het vermogen van hun klanten in kaart brengen en een plan opstellen om dat vermogen zo goed mogelijk te beheren, zonder dat ze daarbij hun klanten bepaalde producten aansmeren. Bij Optima was de conclusie van het financiële plan bijna altijd dat klanten vastgoed van Optima en levensverzekeringen van de Luxemburgse verzekeraar Lombard International Insurance moesten kopen. "Je kunt dat belangenvermenging of een gebrek aan onafhankelijkheid noemen", zegt een concurrent.
...