"De overheid heeft de mond vol over een modern human-resourcesbeleid. Wel, dat ze dan begint met meer uitzendkrachten in te zetten, zoals de privé-sector doet." Herwig Muyldermans, directeur van Upedi, de federatie van uitzendbureaus, pleit al lang voor meer uitzendkrachten bij de openbare diensten. "Onze leden plaatsen natuurlijk af en toe mensen in gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales, vervoersb...

"De overheid heeft de mond vol over een modern human-resourcesbeleid. Wel, dat ze dan begint met meer uitzendkrachten in te zetten, zoals de privé-sector doet." Herwig Muyldermans, directeur van Upedi, de federatie van uitzendbureaus, pleit al lang voor meer uitzendkrachten bij de openbare diensten. "Onze leden plaatsen natuurlijk af en toe mensen in gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales, vervoersbedrijven en gewesten. Maar het kan nog veel beter," beklemtoont Muyldermans. "Denk maar aan de dienst die de nummerplaten uitdeelt en in het verleden tijdelijk met een personeelstekort te kampen heeft gehad. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen kon op een bepaald moment de aanvragen tot regularisatie niet meer aan. Ook daar zijn uitzendkrachten de ideale oplossing. Of neem nu de aanwerving van 200 extra mensen voor de nieuwe volkstelling van het Nationaal Instituut voor de Statistiek: een schoolvoorbeeld van tijdelijke personeelsbehoeften." In principe kan men alleen een beroep doen op uitzendkrachten voor de vervanging van een contractueel ambtenaar. Muyldermans: "Studies wijzen uit dat de overheidsdiensten meer en meer terugvallen op contractueel personeel. Op tien jaar tijd is hun aandeel in het openbaar ambt gestegen van 29,7% naar 38,8%. Dat is al een interessante vertrekbasis. Bovendien toont een aantal goede voorbeelden, zoals de Europese Commissie en Nederland, aan dat uitzendarbeid in de openbare sector wel degelijk kan." In Nederland is uitzendarbeid ingebakken in de overheidscultuur. In 1999 was de niet-commerciële sector er goed voor 14% van de uitzendkrachten. Als je daar dan sectoren zoals de gezondheidszorg van aftrekt, kom je nog op 7%. "Binnen anderhalf jaar willen we resultaten zien. In eerste instantie hopen we op een verdubbeling van onze activiteit in de overheidssector," aldus een optimistische Muyldermans. "Op termijn wil ik zelfs dat 10% van de uitzendkrachten voor de overheid werkt. Nu ligt dat cijfer nog onder de 1%. In alle documenten over de modernisering van de administratie vallen immers termen op als flexibiliteit en mobiele, open werkomgeving. Als je die doelstellingen wilt bereiken, kun je moeilijk anders dan uitzendkrachten aantrekken." a.m.