In december 2006 organiseerde de vzw Piazza dell'Arte van Marijke Seresia, de echtgenote van Guy Peeters, een zoveelste fundraisingavond. Naar verluidt werd er 200.000 euro opgehaald aan dinergeld en verkoop van kunstwerken. Onder de aanwezigen uiteraard manlief, maar ook bouwondernemers als Eric Verbeeck en Dirk Cavens, en de liberale politici Pierre Chevalier en Ludo Van Campenhout.
...

In december 2006 organiseerde de vzw Piazza dell'Arte van Marijke Seresia, de echtgenote van Guy Peeters, een zoveelste fundraisingavond. Naar verluidt werd er 200.000 euro opgehaald aan dinergeld en verkoop van kunstwerken. Onder de aanwezigen uiteraard manlief, maar ook bouwondernemers als Eric Verbeeck en Dirk Cavens, en de liberale politici Pierre Chevalier en Ludo Van Campenhout. Marijke Seresia richtte Piazza dell'Arte in 2001 op. De vzw organiseert socio-culturele projecten voor jongeren en rijdt met bussen langs scholen, jeugdclubs, asielcentra. Piazza dell'Arte beschikt over zeven bussen, die ter beschikking werden gesteld door De Lijn, waar vooral socialisten het stuur vasthouden. De Lijn sponsort trouwens ook een andere vzw van Marijke Seresia: Gynaika, dat werkt rond vrouwen in de kunst. De Lijn draagt daar de loonkosten van vier chauffeurs, het onderhoud en brandstofgebruik van twaalf overgedragen bussen. Onder de oprichters van Piazza dell'Arte een mooie schare ondernemers: voorzitter was Eric Verbeeck en onder de bestuurders troffen we durfkapitalist Leo Billion, Christine Van Hool (telg van de busbouwers Van Hool en echtgenote van vastgoedman Dirk Cavens), Jan De Clerck (textielondernemer uit de Beaulieufamilie). In 2002 werd ook Ronald Everaert (toen nog Mercator) bestuurder. In 2005 namen Verbeeck, Van Hool, De Clerck en Everaert ontslag. Ex-bestuurders wijten dat aan de stijl van Peeters en Seresia. "Wie kritiek geeft, valt in ongenade," zegt een ex-bestuurder. "Huisadvocaat Van Peteghem bijvoorbeeld had kritiek op de salarissen van Marijke, terwijl de vzw moeilijkheden had. Iedereen moest zijn zakken omdraaien om de putten te vullen. En zelf hebben ze drie of vier wedden. Het zijn echte salonsocialisten."Seresia heeft inderdaad haar inkomen als fotografe. Daarnaast ontvangt ze, via de nv Marijke Seresia (ondertussen omgedoopt tot Ab Fab), een vergoeding uit de twee culturele vzw's Piazza dell'Arte en Gynaika. Elk van die vzw's betaalde in de beginjaren 2000 circa 60.000 euro voor "gezag, leiding en toezicht". Naar dat bedrag vanuit Piazza dell'Arte kwam er een gerechtelijk onderzoek in 2003. Dat leidde tot een halvering naar 30.000 euro. Piazza dell'Arte kreeg ook gerechtelijke belangstelling vanuit het Telepolisdossier, een uitloper van de Visa-affaire in Antwerpen. Telepolis - dat de Antwerpse stadsdiensten voorziet van alles wat met informatica te maken heeft - betaalde Piazza dell'Arte 200.000 euro, voor computerlessen aan bejaarden. Merkwaardig genoeg stond in de Antwerpse stadsbegroting in 2002 negen miljoen frank (223.000 euro) ingeschreven als subsidie voor Piazza dell'Arte. In een grote besparingsoperatie waarbij zeer veel subsidies sneuvelden, werd beslist die 9 miljoen in 2003 te behouden, maar over te dragen naar Telepolis. Ook de 72.000 euro die Piazza dell'Arte kreeg van de vzw Jeugdinfra voor projecten voor jongeren wordt gerechtelijk onderzocht. Volgens het Antwerpse gerecht is het onderzoek nog steeds lopende.