De uitgeweken Vlaming Albert Folens begon met het drukken van een cursus voor zijn leerlingen in Dublin. Vandaag, veertig jaar later, is Folens Publishing de Ierse marktleider in schoolboeken.
...

De uitgeweken Vlaming Albert Folens begon met het drukken van een cursus voor zijn leerlingen in Dublin. Vandaag, veertig jaar later, is Folens Publishing de Ierse marktleider in schoolboeken.Dublin.Na de Tweede Wereldoorlog streek in Ierland een uitgebreide Vlaamse kolonie neer. Voor een aantal Vlaams-nationalisten al dan niet met een vreemd paspoort aangekomen was de Belgische grond te heet onder de voeten geworden. Onder hen kleurrijke figuren zoals Staf Van Velthoven, die actief was in het Irish Republican Army, of Albert Luykx (zijn broer Theo is de befaamde Gentse historicus), die op het einde van de jaren zestig het wereldnieuws haalde wegens zijn betrokkenheid bij een wapenlevering aan de Ierse vrijheidsstrijders. Maar de meeste Vlamingen hielden zich gedeisd op politiek gebied. "Er heerste een zekere verbittering," getuigt Dirk Folens (54 j.), chief executive van Folens Publishing en zoon van Albert Folens (80 j.). Deze Poperingenaar was veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. "Ze hadden andere zorgen aan hun hoofd. Hun gezin moest overleven in een vreemd land, dat er economisch zeker niet sterk voorstond." Het verbaast dus niet dat nogal wat Vlamingen zoals oesterkweker Nic Stasse of koekjesfabrikant Edward Opdebeeck in de zakenwereld terechtkwamen. Dirk Folens : "Ze hadden geen vrienden of familiale connecties, zodat ze het op eigen houtje moesten doen." Zo ook vader Folens. Deze leraar was niet voorbestemd om als ondernemer door het leven te gaan. Na een herscholing en een cursus Keltisch doceerde hij in de jaren vijftig Frans aan het Trinity College in Dublin. "Maar het West-Vlaamse ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan," zegt zoon Dirk. "Op een bepaald ogenblik vroegen zijn leerlingen of hij de les niet kon uitschrijven. De eerste druk, als je dat zo mag noemen, gebeurde op een aftandse stencilmachine. Al gauw kocht pa een eigen machine, die werd geïnstalleerd in mijn slaapkamer. En van het een kwam het ander." MARKTLEIDER.Dat "ander" mag gezien worden. Folens Publishing, gesticht in 1959, is de Ierse marktleider in de niche van de schoolboeken. Sinds 1987 is de drukkerij via Folens Publishing (GB) actief op de Britse markt. In 1988 hield de familie Microprint boven de doopvont. Dit bedrijf is gespecialiseerd in computerhandboeken. En sinds 1991 bewerkt Folens de markt met Electronic Publishing, waarbij de orders bij de klant zelf "volgens Folens als een soort paard van Troje" worden gedrukt. Veel cijfers wil Dirk Folens niet kwijt over zijn niet-genoteerde onderneming. In Ierland zijn de 280 werknemers goed voor een omzet van (omgerekend) 1,1 miljard frank en een nettowinst van 5 % (1996). In het Verenigd Koninkrijk boekt Folens 350 miljoen frank omzet.Hoe slaagde een Vlaming erin om op zo'n relatief korte tijd de Ierse markt in te palmen ? Folens, die slechts gebroken Nederlands spreekt : "Het was moeilijk. We hebben keihard gewerkt en we betaalden weinig belastingen in de beginjaren. Maar de belangrijkste reden van ons succes heeft te maken met een typisch Vlaams trekje : vader stond erop dat het bedrijf in familiale handen bleef. Extern kapitaal was taboe. Alleen dankzij deze autonomie konden we een langetermijnstrategie uitbouwen."Folens geeft de Britse expansie als voorbeeld. Enkele jaren geleden besefte hij dat de Ierse schoolpopulatie tussen 1980 en 2000 met 20 % zou afnemen. "We hadden kunnen reageren met de overname van Ierse concurrenten om onze productie op peil te houden," aldus Folens. "Maar dat pakt niet. Onze klanten de scholen spreiden hun orders liefst zoveel mogelijk. Ze willen dat de small guys overleven. Ons alternatief is een buitenlandse expansie. We verwachten dat we in het Verenigd Koninkrijk binnen een jaar of vijf ons break-evenpunt halen. Met een externe financier ligt dat moeilijk. Als de aandeelhouder met het mes op de keel zijn dividenden opeist, kan je een langetermijnplanning wel vergeten. Geld is voor Folens Publishing echter niet het ultieme doel, het is een middel om de machine te laten draaien." In 1984 nam Dirk Folens, een ingenieur, het roer over van zijn vader, waarop hij zijn twee zusters uitkocht. "Mijn belangrijkste zet het lijkt de evidentie zelf, was het aantrekken van een development manager," zegt hij. "Vader had, wat normaal is voor een stichter-patron, een hekel aan delegeren. Maar vanaf een zekere omvang kan een bedrijfsleider onmogelijk de details van de productie én het algemeen management onder de knie hebben. Als CEO heb ik de handen vrij om aan de expansie te werken." Inmiddels speurt Folens naar buitenlandse partners. "Partners, geen overnemers," beklemtoont hij. "Wie zich zoals Brepols laat overnemen, wordt op termijn verplicht zich te beperken tot de thuismarkt. Of ik in Vlaanderen partners zoek ? Waarom zou ik ? Zijn er trouwens nog grote drukkerijen in Vlaanderen ?" HBR DIRK FOLENS (FOLENS PUBLISHING) Ierse drukker met West-Vlaamse roots op zoek naar buitenlandse partners. Maar niet in Vlaanderen.