Slimme technologische oplossingen bedenken voor ontwikkelingslanden is geen sinecure. Meer nog dan om het creëren van een innovatief concept, de technische uitwerking ervan en het opstellen van een sluitend businessplan, gaat het bij de initiatiefnemers doorgaans om het volgen van een persoonlijk ideaal. Dat is zeker niet de makkelijkste weg, getuigt Xavier Morelle, medeoprichter van de Brusselse start-up Savics. "Er zijn momenten waarop ik mezelf geen loon kan uitbetalen, of dat we iets ontwikkelen zonder daar meteen een vergoeding voor te zien. We hadden ons met onze technologie ook kunnen richten op kapitaalkrachtige landen of bedrijven, maar dat is niet ons doel. Uiteraard willen we financieel gezond zijn, maar we willen vooral mensen helpen. Het algemeen belang dienen, zeg maar."
...