REGIONAAL NETWERK.
...

REGIONAAL NETWERK.Het CBHK werd in 1992 gedecentralizeerd in vijf regionale kantoren : Brabant, Henegouwen, Luik/Namen/Luxemburg, Oost-/West-Vlaanderen en Antwerpen/Limburg. Daar blijft het bij. De instelling heeft géén uitgebreid netwerk van kantoren en distribueert haar produkten vooral via (verzekerings)makelaars."Dat heeft voor- en nadelen, " aldus Lydi Vervecken (49), regionaal direkteur Antwerpen en Limburg. "We hebben geen enorme personeelskosten. Maar we zijn ook relatief onbekend. Zeker in Vlaanderen zijn we ondervertegenwoordigd. Andere banken zijn immers overàl aanwezig. "Momenteel heeft CBHK een marktaandeel van iets meer dan 10 % op alle uitstaande hypotecaire kredieten (1800 miljard frank). De konkurrentie wierp zich de voorbije jaren ook op de markt. "Vroeger trokken de grootbanken hun neus op voor hypoteekleningen, " zegt Anita De Knop (35), verantwoordelijke voor de kredietverlening op de hoofdzetel. "Vandaag lokken zij de klanten over de vloer met zogenoemd goedkope tarieven in de hoop hen andere produkten te kunnen leveren. "Vervecken laakt de strategie van de konkurrerende banken. Die zouden de klanten vooral leningen met een variabele rentevoet willen verkopen. "De klant kan zo niet profiteren van de rente, die vandaag een historisch laag peil bereikt, " gruwt ze. "Klanten zijn ontzettend kortzichtig. Zelfs de zogenoemde semi-vaste rente met een aanpassing na tien jaar (de helft van de afbetalingsperiode), kan een streep door de rekening betekenen. Dan zijn we er toch al voor de helft van af, redeneert de klant als hij de lening aangaat. Maar hij vergeet dat hij na tien jaar slechts een derde van het kapitaal heeft afgelost. En de nieuwe, dure rente in de volgende tien jaar kompenseert het verlies van de bankier uit de eerste periode. De banken vergeten dit wel eens te vermelden. "De Knop wijst op een ander fenomeen. "Belgische banken rekenen in de akte een redelijk hoge basisrente aan, maar kompenseren dit door allerhande kortingen als de klant een beroep doet op andere bancaire diensten. Die kortingen hangen echter af van strenge voorwaarden en de akte staat vol met achterpoortjes. Bij het minste probleem moet de ontlener de volle pot uit de akte betalen. "Bij CBHK is de kombinatie van een lening met andere produkten onmogelijk. Vervecken : "We hebben één produkt, hypoteekleningen, en één rentevoet, die aan geen andere voorwaarde verbonden is. Wij zijn meestal de goedkoopste en steeds de eerlijkste. "LYDI VERVECKEN (CBHK ANTWERPEN-LIMBURG) "Het CBHK heeft geen enorme personeelskosten, maar is ook relatief onbekend. "