Boston.
...

Boston.Larry Levy van Brown, Rudnick hielp Lernout & Hauspie aan een notering op de schermenbeurs Nasdaq in 1995. Dat scherpte zijn eetlust voor de hightech uit de Lage Landen. Reginald Neirynck: "Mijn confraters zijn erover verbaasd dat er in België en meer bepaald in Vlaanderen zo'n groot aantal startende technologiebedrijven ontstaat." Het eerste werkterrein van Reginald Neirynck is België, dat werd intussen uitgebreid tot Nederland. "Je duwt de deuren op een psychologisch plezierige wijze open bij PDG's in de Benelux als je hen vanuit Boston kan bellen in het Nederlands," glimlacht Reginald Neirynck. Hij heeft een Belgisch rechtendiploma (KU Leuven, 1995) en een Amerikaans masterdiploma in financieel recht (Fordham University, NY). Brown, Rudnick wierf Reginald Neirynck aan voor één jaar in de herfst van 1996 en zijn contract werd verlengd. De junior was ook Erasmus-student aan de rechtsfaculteit van Coimbra (Portugal). Ten kantore is hij een talenwonder, want hij spreekt Nederlands, Engels, Frans, Duits en Portugees. Brown, Rudnick heeft kantoren in Boston, Providence, Hartford en sinds kort ook in Londen; misschien volgt later een Brussels kantoor. Over de jongste vijf jaar is de maatschap bewuster haar internationale contacten gaan uitbreiden. 80 à 90% van de Europese klanten zijn op dit ogenblik Vlaamse hightech-bedrijven, bijvoorbeeld Flanders Language Valley Fund, Option International en Keyware Technology. In augustus 1997 introduceerde Brown, Rudnick - met zweet en tranen van Reginald Neirynck - Icos Vision (Haasrode) op de Nasdaq. "Zo'n notering slorpt veel, veel tijd op want is zeer omslachtig. Ik vertaalde kilo's juridische en vennootschappelijke documenten van het Nederlands naar het Engels," zegt Reginald Neirynck. "In Europa ontwikkelt de markt voor starters gunstig, maar de VS hebben nog een enorme voorsprong met de organisatie van de zogenaamde after market, het opvolgen van ondernemingen na de initial public offering."