In januari 2014 zijn in ons land 2,17 procent minder nieuwe personenwagens ingeschreven dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Febiac, de federatie van de autosector. Het effect van het Autosalon is dus nog niet te voelen, hoewel er 20.000 bezoekers meer waren dan op de vorige editie. De crisis houdt nog altijd heel wat gezinnen tegen om een nieuwe wagen aan te schaffen.
...

In januari 2014 zijn in ons land 2,17 procent minder nieuwe personenwagens ingeschreven dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Febiac, de federatie van de autosector. Het effect van het Autosalon is dus nog niet te voelen, hoewel er 20.000 bezoekers meer waren dan op de vorige editie. De crisis houdt nog altijd heel wat gezinnen tegen om een nieuwe wagen aan te schaffen. Heel wat consumenten zoeken hun toevlucht tot de goedkopere tweedehandsmarkt. In het eerste levensjaar verliest een wagen al gauw een vierde van zijn initiële waarde, en na drie jaar is hij doorgaans nog maar de helft van de aankoopprijs waard. In ons land rijden ruim 2,5 miljoen tweedehandswagens. Zowat een derde is minder dan zes jaar oud. Voor elke wagen in het verkeer is een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid wettelijk verplicht. Die vergoedt schade die de bestuurder veroorzaakt aan anderen. Voor nieuwe auto's wordt vaak een omnium- of allriskverzekering afgesloten, die ook de eigen schade vergoedt. Zo'n dekking is niet wettelijk verplicht. De verzekeraar AG Insurance bracht in 2012 de Top Occasium-polis op de markt, een omniumformule voor tweedehandswagens die tot zes jaar oud zijn en voor meer dan 5000 euro zijn aangekocht (inclusief btw). Het gemiddelde premieverschil met de omniumformule voor nieuwe auto's bedraagt zo'n 20 procent. Het verschil varieert naargelang van de ouderdom en de factuurwaarde van het voertuig. "De markt van de tweedehandswagens is groter dan die van nieuwe wagens", zegt Gerrit Feyaerts, de woordvoerder van AG Insurance. "Bovendien is de kwaliteit van de jonge tweedehandswagens de voorbije tien jaar sterk gestegen, waardoor ook de prijzen gestegen zijn. De waarborgen van onze Top Occasium-formule zijn gelijk aan die van een omnium voor nieuwe wagens. De vrijstelling verschilt wel. Die bedraagt 500 euro plus 15 procent van de schade, weliswaar met een maximum van 1500 euro voor het geheel. Bij glasbreuk is de vrijstelling beperkt tot 50 euro. In geval van total loss wordt de vergoeding berekend op basis van de factuurwaarde bij de aankoop, waarvan per maand 1 procent afgaat." De meeste andere verzekeraars in ons land hebben geen speciale omniumformule voor tweedehandswagens. Bij hen kunnen de cliënten terugvallen op de reguliere omniumpolis. Bij Baloise -- het vroegere Mercator -- kan dat voor voertuigen tot vijf jaar. "Voor de waarborgen maken we geen onderscheid tussen nieuwe en tweedehandsvoertuigen", zegt Patrick Van De Sype, de secretaris-generaal van Baloise. "Er zijn alleen verschillen in de afschrijving en de verzekerde waarde. Onze ruimste afschrijvingsformules zijn voorbehouden aan nieuwe wagens. Tweedehandsvoertuigen verzekeren we op basis van de factuurprijs, niet van de originele cataloguswaarde. Hun verzekerde waarde is bijgevolg lager dan die van hetzelfde voertuig in nieuwe staat. Bij een total loss betalen we maximaal de verzekerde waarde uit." Bij ING kunnen bestuurders een omniumverzekering afsluiten voor tweedehandsauto's van hoogstens zes jaar. Ethias aanvaardt zelfs wagens tot tien jaar. "De cliënt heeft bij ons de keuze uit vier omniumformules," zegt Dries Olemans, de persmedewerker van Ethias. "Ze hebben andere waarborgen, maar er zijn geen verschillen tussen nieuwe en tweedehandswagens. Als compensatie voor de waardevermindering van een ouder voertuig geven we een korting op de premie. Die gaat van 2,5 procent voor een auto van twee jaar tot 20,4 procent voor een wagen van tien jaar." Ook bij Corona Direct zijn de voorwaarden identiek, behalve voor de zogenoemde waardevastheid van de verzekerde waarde. "Bij een voertuig ouder dan een jaar verzekeren we de werkelijke waarde", legt bestuurder Philippe Neyt uit. "Voor nieuwe wagens of tweedehandsvoertuigen die jonger zijn dan een jaar kan de cliënt ofwel kiezen voor een verzekering van de waardevastheid, ofwel voor een maandelijkse lineaire afschrijving van 1,25 procent." Generali biedt een gedeeltelijke en een volledige omniumformule aan voor voertuigen die minder dan vijf jaar oud zijn. De premie voor een auto van drie jaar is gemiddeld tussen 4 en 10 procent goedkoper dan die voor een nieuwe wagen. Ook hier wordt de schadevergoeding berekend door een degressieve afschrijving van 1,25 procent per maand toe te passen. Belfius en DVV Verzekeringen hanteren hetzelfde percentage. Enkel voor voertuigen die jonger dan twee jaar zijn, kan bij die verzekeraars een waardevastheid van zes tot achtenveertig maanden worden gedekt. Bij AXA geldt in principe geen ouderdomsbeperking, maar voor een wagen die vijf jaar of ouder is, moet de verzekerde doorgaans de goede staat van het voertuig bewijzen aan de hand van foto's. Ook de dekking en de vrijstelling verschillen naargelang de ouderdom. De premies voor een tweedehandswagen liggen tussen 5 en 15 procent lager dan die voor een nieuw voertuig. Bij Touring Verzekeringen gelden dezelfde toelatingscriteria voor nieuwe als voor tweedehandswagens. Maar die laatste komen alleen in aanmerking als ze al sinds hun eerste aankoop (dus door de eerste eigenaar) onafgebroken zijn gedekt door een omniumverzekering. De verzekerde heeft dan de keuze tussen de polissen Full Omnium (maximaal vijf jaar), Omnium Essentium (tot tien jaar) en Partial Omnium (minder dan twaalf jaar). De dekking is steeds identiek aan die bij een nieuwe wagen. KBC baseert zich voor tweedehandsvoertuigen van ouder dan zes maanden op het rapport van de technische controle. Als daarop geen schade wordt vermeld, kan de verzekerde een omniumpolis afsluiten. "De dekking is altijd dezelfde, maar bij een total loss maken we wel een verschil tussen jonge en oudere wagens", zegt Stef Leunens, de persmedewerker van KBC. "Is de auto op het moment van de aankoop niet ouder dan drie jaar en wordt de verzekerde binnen de dertig maanden geconfronteerd met een total loss of diefstal, dan betalen we de volledige aankoopprijs terug. Daarna passen we een afschrijving toe van 1 procent per maand. Is de wagen op het moment van de aankoop ouder dan drie jaar, dan krijg de cliënt bij een total loss of diefstal binnen de twaalf maanden na de aankoop de volledige aankoopprijs terug. Daarna wordt eveneens een afschrijving van 1 procent per maand toegepast." In beide gevallen kan de verzekerde ook opteren voor een formule die de vergoeding verhoogt met 10 procent. ROEL VAN ESPEN