Sinds maandag is de inschrijving geopend voor de notering van Synergia op de Euro-Nieuwe Markt. Het dagboek van een beursgang : vermoeiend en duur, maar ook leerrijk en lucratief.
...

Sinds maandag is de inschrijving geopend voor de notering van Synergia op de Euro-Nieuwe Markt. Het dagboek van een beursgang : vermoeiend en duur, maar ook leerrijk en lucratief.Juni '94 legden Tony Mary en Ivo Radelet, wat later gevolgd door Paul Van de Perre, hun spaarcentjes samen in de nv Mutatio. In december van datzelde jaar richtte Mutatio dan samen met Jacques Laverge en Norbert von Kunitzki de nv Synergia op met een kapitaal van 17,5 miljoen frank. Synergia nam meteen Blikslagerij De Clerck over, de eerste van een reeks verwervingen waardoor Synergia een conglomeraat werd van vandaag een tiental bedrijven, actief in traditionele industriesectoren (metaal, bouw, transport, chemie). Synergia koopt bedrijven in groeimoeilijkheden, herstructureert ze en profiteert van de synergieën tussen de verschillende delen van de groep. Zo worden de ramen van ACB thermisch behandeld bij Dewaka en getransporteerd door Unitra. In '96 boekte de groep een omzet van 796 miljoen frank en een verlies van 92 miljoen. Het eerste kwartaal van dit jaar geeft een omzet van 369 miljoen en een winst van 1,2 miljoen. Dat ligt in lijn met de groeiverwachtingen. Vorig jaar oktober voerde Synergia een eerste kapitaalsverhoging door : Aimé Desimpel en Frank Vergalle (van het gelijknamige coilslitteringbedrijf) stopten 75 miljoen frank toe. Synergia werd toen gewaardeerd op 250 miljoen frank. Maar om de groei waar te maken, had Synergia nog meer middelen nodig. "De financiële instanties die we contacteerden, zeiden ons dat we het juiste profiel hadden voor de beurs," zegt de CEO van Synergia, Yves De Decker, een ex- IBM'er die in januari '96 aan boord werd gehaald. Het dagboek OKTOBER/BEGIN NOVEMBER 1996.Synergia onderzoekt de verschillende mogelijkheden van een beursgang. Yves De Decker : "De Eerste Markt was uitgesloten want we hebben geen proven track record. De keuze ging al snel tussen de Easdaq en de Euro-Nieuwe Markt ( nvdr zie kader De keuze). De laatste kreeg de voorkeur om verschillende redenen : onze groep bestaat uit traditionele productiebedrijven, terwijl Easdaq mikt op hightech ; de Easdaq noteert in Londen, terwijl onze markt nu juist België en de klassieke continentale landen omvat ; Euro-NM noteert in Brussel, Parijs, Frankfurt en Amsterdam, allemaal landen waar we actief zijn. MIDDEN, EIND NOVEMBER.Synergia kiest zijn externe partners die het bedrijf naar de beurs zullen brengen. De revisor wordt KPMG, de advocaat De Bandt, Van Hecke. Aan financiële kant wordt voor een syndicaat geopteerd : Indosuez Bank als algemene coördinator en Nédée & Co. als markthouder. Nédée zal de koers drie jaar lang ondersteunen. "Indosuez had via Frankrijk ervaring met de lancering van een drietal bedrijven op de Euro-NM in Parijs," zegt Yves De Decker. "Van die ervaring kan je leren. De beurswereld was voor ons immers totaal onbekend. Je mag je niet vergalloperen, want zo'n operatie weegt zwaar op de inzet van iedereen. Er komt altijd meer werk bij kijken dan je eerst gedacht had. Alles wordt gescreend tot in de kleinste details door de financiële sponsors." DECEMBER/JANUARI.Eerst wordt een analyse gemaakt van wat er allemaal moet gebeuren. Wie doet wat en tegen wanneer ? Een beursnotering is een schoolvoorbeeld van projectmanagement. Het bedrijf moet nauw samenwerken met de externe partners. De eerste timing van Synergia is eind april. Later zal blijken dat dat niet houdbaar is en verschuift de datum naar mei.De eerste taak is de jaarrekeningen van de verschillende bedrijven per einde boekjaar '96 op te stellen en met elkaar vergelijkbaar te maken. Hiervoor wordt een apart team van Moores Rowland ingezet. KPMG zorgt voor de certifiëring. Het team van de advocaat stort zich terwijl op het gelijkvormig maken van de statuten van de verschillende vennootschappen en zoekt bovendien naar mogelijke claims.JANUARI/FEBRUARI/MAART.Het directiecomité van Synergia Yves De Decker, Paul Van de Perre en financieel en administratief directeur Patrick Janssens stelt de groeiplannen voor de periode '97-2001 op. Uiterst belangrijk voor een notering op de Euro-NM, die het moet hebben van de prestaties in de toekomst. "Dat is een proces van ettelijke weken," zegt Yves De Decker. "Je hebt eerst de discussies met de verschillende units, dan moet je alles stroomlijnen op het niveau Synergia. Ten slotte moet je alles doorpraten met de bankiers. Zij moeten ook in uw cijfers geloven. De eenheid van idee is zeer belangrijk. We hebben voor de externen ook een Ronde van Vlaanderen georganiseerd om de verschillende bedrijven te bezoeken. Zo creëer je een emotionele betrokkenheid." Alle taken zijn duidelijk afgelijnd, de timing is sluitend. De Decker : "De due dates moeten, want als er één verschuift dan stort het hele kaartenhuisje in elkaar. Er is enorm hard gewerkt, op sommige momenten dag en nacht, door alle partijen. Op een bepaald moment belde mijn echtgenote me op het bureau en vroeg of ik 's nachts thuis was geweest. Ja zei ik, ik ben om 2 u.30 thuisgekomen en om zes uur weer vertrokken. Ze had het niet eens gemerkt. Gelukkig kom ik maandenlang toe met drie, vier uren slaap per nacht. Je hebt ook geen agenda meer. Je wordt geleefd. Je moet dan een secretaresse achter je hebben die dat rigoureus organiseert." 7 APRIL.Die dag liggen de kwartaalcijfers op tafel. Een dag later heeft Yves De Decker er de noodzakelijke commentaar bijgeschreven. "Dit was erg belangrijk, om te tonen dat we in lijn lagen met onze toekomstverwachtingen," zegt Yves De Decker. "De bankiers geloofden niet dat we zo snel kwartaalcijfers zouden hebben, maar ik wist dat het kon."Met die kwartaalcijfers kan de prospectus het document waarop de beursautoriteiten zich steunen om over de aanvaarding te beslissen afgesloten worden en bezorgd worden aan de Bankcommissie. 15-23 APRIL.De Bankcommissie keurt de prospectus goed op 15 april. Twee dagen later krijgt de Beurscommissie het dossier voorgelegd, die op haar beurt op 23 april de finale go geeft. "We hebben met geen van beide instanties problemen gehad," zegt Yves De Decker. Er was wel reeds vroeg, in februari al, contact met de Bankcommissie. Op 19 februari werd voorzitter Jean-Louis Duplat rondgeleid bij een aantal bedrijven uit de groep. "We hebben met hem een zeer open businessgesprek gehad," zegt Yves De Decker. "Hij toonde betrokkenheid, wou het levendige van het dossier zien." EIND APRIL, BEGIN MEI.Het laatste probleem dient zich aan : de communicatie. "Wij hebben voor een brede aanpak gekozen omdat Synergia niet bekend is en we minimaal 25 % van de aandelen bij het groot publiek willen plaatsen," zegt Yves De Decker. "We wilden ook een internationale dimensie."Maandag 12 mei worden in Brussel 's morgens achtereenvolgens de pers, de analisten en de institutionelen gezien. Dinsdag 13 mei heeft de road show 's morgens plaats in Luxemburg, 's avonds in Parijs. Woensdag 14 mei volgt Amsterdam, donderdag 15 mei het groot publiek (via de Vlaamse Vereniging van Beleggingsclubs) in Gent. De presentatie gebeurt door een vast team van drie : Yves De Decker, Bruno Accou van Indosuez en Michel Vanderlinden, financieel analist van Nédée. In Brussel, Parijs en Luxemburg geeft Norbert von Kunitzki een introductie, in Amsterdam Tony Mary, in Gent Aimé Desimpel. De Decker : "Er komt bij de communicatie ontzettend veel kijken. De hele routing van de roadshows bijvoorbeeld. Hoe verplaats je een ploeg van 12 à 13 mensen zo efficiënt mogelijk. Van Brussel naar Luxemburg gaan we met een bus, naar Parijs en Amsterdam met de trein en we keren terug met een bus.""We hebben een klein team, iedereen doet dus van alles, ook buiten zijn normale verantwoordelijkheden," zegt Yves De Decker. "Zo heeft onze financieel directeur Patrick Janssens de coördinatie van de bedrijfsfilm op zich genomen." In totaal hebben ruim 50 mensen intensief meegewerkt aan de beursnotering. 24 mensen bij Synergia, 3 bij KPMG, 6 bij De Bandt, 9 bij Indosuez en Nédée, 8 bij Moores Rowland en 6 verschillende externen voor de communicatie.12-26 MEI.Op 12 mei worden de inschrijvingen geopend. Eerst vier dagen voor de institutionelen. De prijsvork is bepaald op 610-730 frank. Aan het eind daarvan, donderdag 15 mei, wordt de definitieve prijs bepaald. Vanaf dan tot 22 mei krijgt het groot publiek de kans. Komt het tot een vervroegde sluiting, dan wordt het Synergia-aandeel genoteerd op 23 mei, anders wordt het 26 mei. Synergia rekent erop 400 à 470 miljoen frank op te halen.De lessen"De externe partners keren je bedrijf binnenste buiten en geven je zo een beeld van je maatschappij dat verschillend is van het beeld dat je er zelf van had. En dat is zeer verrijkend. Zij zien achter de boom geen volledig ander bos, maar toch een bos met enkele andere bomen."De noteringsoperatie is ook een zeer leerrijk managementproces geweest. "Een aantal mensen kunnen de druk niet aan," stelt Yves De Decker vast. "Anderen ontplooien zich plots, hebben geen stress, werken secuur en efficiënt. In een gestresseerde omgeving zie je de basiskwaliteiten van je mensen.""Je wordt ook grondiger dan anders geconfronteerd met allerlei problemen. Het kleinste detail moet je kennen. En je bent daartoe verplicht. Dan vloek je wel eens. Maar het is een enorme verrijking. We gaan nu een aantal structurele veranderingen doen, tot zelfs fusies tussen bedrijven die op dezelfde markten zitten. Nog meer synergieën ontwikkelen dus. De organisatie wordt simpeler, transparanter, efficiënter."GUIDO MUELENAER