Heel wat Belgen hebben de voorbije jaren zonnepanelen laten plaatsen aan hun woning. De installatie van zonnepanelen kan een brandverzekering duurder maken, maar dat is niet noodzakelijk het geval. De klassieke manier om de verzekeringswaarde van een woning te bepalen, is te ramen welk bedrag nodig is om het gebouw helemaal opnieuw op te bouwen. Is de woning te laag verzekerd, dan volstaat dat bedrag niet voor de heropbouw. "De verzekeraar gaat er daarom van uit dat de verzekeringsnemer het verzekerde kapitaal aanpast aan de waarde van de zonnepanelen", z...

Heel wat Belgen hebben de voorbije jaren zonnepanelen laten plaatsen aan hun woning. De installatie van zonnepanelen kan een brandverzekering duurder maken, maar dat is niet noodzakelijk het geval. De klassieke manier om de verzekeringswaarde van een woning te bepalen, is te ramen welk bedrag nodig is om het gebouw helemaal opnieuw op te bouwen. Is de woning te laag verzekerd, dan volstaat dat bedrag niet voor de heropbouw. "De verzekeraar gaat er daarom van uit dat de verzekeringsnemer het verzekerde kapitaal aanpast aan de waarde van de zonnepanelen", zegt Vanessa Zwaelens, de woordvoerder van ING. "Alleen zo blijft de wederopbouwwaarde correct. De premievoet blijft bij ons hoe dan ook ongewijzigd, omdat we vinden dat zonnepanelen het risico niet verzwaren. De premie kan wel lichtjes stijgen, omdat het verzekerde kapitaal wat hoger werd." Dat klassieke evaluatiesysteem voor een brandverzekering is vrij omslachtig. Daarom opteren steeds meer verzekeraars voor een vereenvoudigde methode, die alleen rekening houdt met het aantal kamers en enkele andere criteria. "Bij AG Insurance hebben we al drie op de vier polissen aangepast aan dat waarderingssysteem", zegt woordvoerder Gerrit Feyaerts. "Onderverzekering is daarbij onmogelijk. De verzekerde die zo'n contract heeft afgesloten, hoeft de installatie van zonnepanelen niet te melden en de premie wordt nooit verhoogd. De panelen zijn gedekt samen met de rest van het gebouw." "Als de woning bij ons volgens de vereenvoudigde methode verzekerd is, zijn zonnepanelen die achteraf worden geïnstalleerd automatisch meeverzekerd", zegt Vanessa Zwaelens van ING. "Ze moeten dan wel vastgemaakt zijn aan of geïntegreerd zijn in het gebouw, of op een correcte manier verankerd zijn in de tuin van de verzekerde woning. Zonnepanelen op een plat dak zonder verankering of zonder voldoende ballast vallen buiten de dekking." Bij KBC behoort het vereenvoudigde evaluatiesysteem niet tot de mogelijkheden. "Wij hanteren enkel de klassieke methode om woningen te verzekeren", zegt persverantwoordelijke Ilse De Muyer. "De verzekerde moet elke wijziging dan ook melden. De installatie van zonnepanelen kan een rol spelen om de waarde van de verzekerde goederen te bepalen en de premievoet te berekenen. Gemiddeld stijgt de premie bij ons daardoor met 4,5 procent." Ook bij Belfius en Ethias Insurance moet de verzekerde de plaatsing van zonnepanelen melden. Als ze verankerd zijn, worden ze gratis meeverzekerd. Bij Actel Direct hoeft de verzekeringsnemer verankerde panelen niet aan te geven. "Dat moet bijvoorbeeld alleen voor panelen met ballaststenen op een plat dak of voor zonnevolgsystemen op een pijler", zegt client advisor Younes Bakkali. "We rekenen dan een extra premie van 40 euro aan op een installatie tot 15.000 euro." ROEL VAN ESPEN