BEDRIJVEN
...

BEDRIJVENBanken. De Kredietbank en de Bank van Roeselare voeren vergevorderde onderhandelingen met het oog op de verwerving van de kontrole over de Bank van Roeselare door Kredietbank.KMO-beurs. De beurs van Antwerpen wil een afzonderlijk beurssegment voor KMO's opzetten in haar tweede markt. Er wordt gedacht aan bedrijven met een kapitalizatie vanaf 750 miljoen.Groei. Volgens de BBL zal het bruto binnenlands produkt (BBP) met niet meer dan 1,6 % toenemen. Deze lage groei is vooral te wijten aan gebrek aan vertrouwen bij de konsument.New Holland, de Zedelgemse fabriek van landbouwmachines en deel van het Fiat-concern, hevelt haar financieel departement over naar een nieuwe vennootschap die afhangt van Andersen Consulting.Verzuim. Met een arbeidsverzuim van 5,5 % van de totale arbeidstijd zit België iets onder het Europees gemiddelde, zo blijkt uit een studie van het sociaal sekretariaat SD.Lufthansa. Het Hof van Beroep besliste dat Lufthansa passagiers mag afhandelen op de luchthaven van Zaventem. Daarmee is het duopolie van Sabena en Belgavia doorbroken.Govaerts. De drukkers- en uitgeversgroep Govaerts heeft de educatieve, fiskale en sociaal-ekonomische fondsen van haar uitgeverij NIM aan de Standaard Uitgeverij verkocht. Govaerts zal ook 550 miljoen investeren in een drukkerij en fotozetterij in Charleroi.Sabena. Met cijfers van het ministerie van Financiën berekende de Fincancieel Ekonomische Tijd dat de gedebudgetteerde schuld van de overheid voor de financiering van Sabena eind dit jaar 29,1 mia zal bedragen.WETSTRAATBelgacom. Het consortium Ameritech - Singapore Telecom - Tele Danmark heeft de participatie van 49,9 % in Belgacom gekregen. Het levert de overheid 73,3 miljard frank op.Ambtenaren. De betoging van het overheidspersoneel bracht naar schatting 70.000 manifestanten op de been, te weinig om de regering in moeilijkheden te brengen, te veel om te negeren.Banenplan. Vlaamse werkgevers en vakbonden bereikten met de Vlaamse regering een akkoord over een werkgelegenheidsplan. Daarin is de mogelijkheid voorzien om de (para)fiskale lasten voor bedrijven te verlagen.NMBS. De raad van bestuur van de NMBS keurde het herstruktureringsplan goed, dat voorziet in 70 miljard frank besparingen en de schrapping van 8500 banen. De vakbonden overwegen akties.Mestaktieplan. Het Vlaams parlement keurde het aangepast mestaktieplan goed. De CVP wil reeds een evaluatie na één jaar.Vlaams halfrond. De klacht bij de Europese kommissie rond de aanbesteding van het halfrond voor het Vlaams parlement komt van het bouwbedrijf Pieters de Gelder, dat ironisch genoeg onrechtstreeks eigendom is van het Vlaamse gewest.EUROPAEMU. Vanaf 1999 kunnen de betalingen gebeuren met de Europese munt, de euro. Vanaf 2002 verdwijnen de nationale munten van het toneel.Uitbreiding. Na de intergoevernementele konferentie over Maastricht, die in juli e.k. start, kan met enkele Oosteuropese landen worden onderhandeld over de toetreding tot de EU. Onder druk van België beslisten de Europese staats- en regeringsleiders dat deze konferentie eerst moet slagen (wat onzeker is) vóór met die landen wordt gepraat. De Waalse minister-president Robert Collignon heeft trouwens al laten weten tegen de Oosteuropese uitbreiding gekant te zijn, omdat dit de Europese subsidiestroom naar Wallonië dreigt te verminderen.Begroting. De Europese begroting stijgt in 1996 met 7,7 % tot 86,5 miljard ecu (3.285 miljard frank). Landbouw maakt met een budget van 41 miljard het grootste deel uit. De struktuurfondsen (een andere vorm van ondersteuning) zijn goed voor 29 miljard ecu.Luchtvaart. De Spaanse regering mag van de Europese Kommissie een kapitaalsverhoging van 21 miljard frank doorvoeren bij luchtvaartmaatschappij Iberia.Telefoonverkoop. Het europarlement wil de verkoop via de telefoon beperken om de konsument te beschermen.AMERIKADollar. De koers van de Amerikaanse dollar kon vorige week niet worden opgepept door renteverlagingen van een aantal Europese munten. Er volgde zelfs een daling door een lager dan verwacht inflatiecijfer in de VS (2,6 %).Nieuwszender. De Amerikaanse omroep NBC en de softwareproducent Microsoft werken samen aan de opstart van een tv-zender die 24 uur op 24 nieuws uitzendt en voor informatief on line-netwerk.Bankfusie. De Bank of Boston neemt BayBancs, eveneens uit de Boston-regio, over voor 2 miljard frank. De fusie heeft een balanstotaal van 55 miljard dollar en zal voor 40 miljard deposito's beheren.UCB. De Amerikaanse Food and Drug Administration keurt, 8 jaar na de aanvraag, het geneesmiddel Zyrtec van het Belgische UCB goed voor de VS-markt.Coca-Cola. De grootste bottelaar van Coca-Cola ter wereld, Coca-Cola Enterprises, onderhandelt om een aantal Belgische bottelarijen verenigd in de vennootschap Coca-Cola Beverages Belgium over te nemen. AZIEInfrastruktuur. Een kommissie van de Japanse regering kwam tot het besluit dat een nieuwe hoofdstad ter vervanging van Tokyo nodig is. Eind '97 wordt beslist waar die zal komen. De werken beginnen in 2001.Autoproduktie. Peugeot gaat met het Vietnamese Formach en het Maleisische Planworth in Vietnam een fabriek bouwen voor de produktie van jaarlijks 5000 stuks van de modellen 4O5 de Citroën ZX.AFRIKAZambia. Na onderbreking van 8 jaar verstrekt het IMF opnieuw kredieten aan Zambia voor een totale waarde van 39,4 miljard frank.Israël. Buitenlandse investeringen in Israël verdriedubbelden tot 40,5 miljard frank.Nigeria. Shell schakelt een onafhankelijk milieubureau in om zijn volledige bestaande uitrusting in Nigeria tegen '97 te vervangen.