BEDRIJVEN
...

BEDRIJVENFraude. Volgens de Biezondere Belastinginspektie hebben 60 belangrijke Belgische bedrijven met een frauduleus fiskaal produkt 7 miljard frank aan belastbare winst ontdoken. In het dossier noemt het parket Anhyp bij naam.Dredging uit Zwijndrecht en zijn Hongkongse partner Wai Kee hebben in Taiwan een baggerkontrakt van 15 miljard binnengehaald. Voor Dredging is het de belangrijkste opdracht van de voorbije 10 jaar.Beurs. De raad van bestuur van de beurs van Brussel stelt de regering voor ex-senator Etienne Cooreman te benoemen tot voorzitter van de beurs. Cooreman zou daarmee Henri Servais opvolgen.Agfa. Volgende week start moederbedrijf Bayer AG een doorlichting van Agfa in Mortsel. Agfa zal in '95 een rendement van 3 % halen, en zit daarmee 6,7 % onder het Bayer-gemiddelde.Nopri. Vakbonden en direktie van Nopri kwamen overeen bijna de helft van het personeel van het distributiecentrum in Zuun te laten afvloeien. De overige 123 personeelsleden worden overgeheveld naar een nieuwe opslagplaats in Vilvoorde.Uranium. Synatom, dochter van Electrabel, sloot met Kazachstan een kontrakt voor de levering van 1800 ton natuurlijk uranium. Het goedje moet dienen als brandstof voor de Belgische kerncentrales.G&G. Het Willebroeks metaalbedrijf G&G, dochter van de Nederlandse Begemann Groep legde de boeken neer. Daardoor dreigt werkloosheid voor 185 personeelsleden.Belgacom. Het Pensioenfonds van Belgacom gaat 8 Belgische en buitenlandse vermogensbeheerders selekteren voor het beheer van een deel van zijn 56,5 miljard frank wettelijke pensioenreserves. Tessenderlo Chemie koopt voor 870 miljoen frank het Amerikaanse Hickson Kerley Inc., gespecializeerd in zwavelderivaten en dochter van de Britse Hickson International plc. Het wordt de eerste industriële vestiging van Tessenderloin de VS.WETSTRAATTaalgebruik. Personeelsadvertenties in Vlaanderen hoeven niet in het Nederlands, oordeelt het Arbitragehof. Het Hof vernietigde een Vlaams dekreet van 1994 inzoverre het die verplichting oplegde.Begroting. Bij de jongste begrotingsopmaak nam de regering voor 46 miljard frank eenmalige maatregelen, heeft Begrotingsminister Herman Van Rompuy zelf verklaard in het parlement.Telekommunikatie. De regering gaat te ver in het sturen van de veranderingen in de telekomsektor en trekt te veel macht naar zich toe, vindt de Raad van State.ABOS. De Raad van State heeft de topbenoeming van Roger Lenaerts tot administrateur-generaal van het ABOS vernietigd, op klacht van de nummer twee bij het algemeen bestuur voor de ontwikkelingssamenwerking.Dienstbetoon. De SP keurde een nieuwe deontologische kode goed die het dienstbetoon van de SP-mandatarissen aan banden legt. EUROPA1 procent. De Duitse minister van Financiën Theo Waigel wil het jaarlijkse begrotingstekort van de landen die toetreden tot de Europese Muntunie (EMU) beperken tot 1 procent.Marokko. De Europese lidstaten bereikten een associatie-akkoord met Marokko. De voor België nadelige regeling voor de invoer van Marokkaanse tomaten werd geschrapt.Reklame. De Europese lidstaten kwamen overeen om vergelijkende reklame toe te staan. De beperkende Belgische wetgeving terzake zal dus worden aangepast.Konjunktuur. Het Amerikaanse onderzoeksbureau DRI/McGraw Hill voorspelt een dalende Europese konjunktuur voor de volgende drie jaar. Vooral Duitsland zal zwak presteren.Atoomenergie. De VS en de EU ondertekenden een nieuw akkoord over het vreedzaam gebruik van atoomenergie.AMERIKAMexico. Buitenlandse investeerders vrezen voor een tweede Mexicaanse financiële krisis in minder dan één jaar. De peso zakte sinds medio juli met 20 % en de korte-termijnrente steeg met 10 procentpunt.VS. Het ratingbureau Standard & Poor's stelt de AAA-kwotering voor de kredietwaardigheid van de VS ter diskussie, wegens de onenigheid tussen president Clinton en het Amerikaanse Kongres over de begroting.Vrijhandel. Een Europees-Amerikaanse vrijhandelszone is erg onwaarschijnlijk, zo bleek op een overleg tussen bedrijfslui en de Europese Kommissie.Luchtvaart. De beursgenoteerde groep AMR Corp, die onder meer de luchtvaartmaatschappij American Airlines overkoepelt, stevent dit boekjaar af op een rekordwinst. Drie jaar terug waren er nog forse verliezen.AZIEKorruptie. Koreaanse bedrijven als Hyundai, Dong-Ah, Daewoo, Ssangyong, Samsung en Lotte zijn verdacht in de zaak van het geheime 20 miljard grote fonds van de Koreaanse ex-president Roh Tae-Woo.Havens. De regering van de Australische deelstaat Victoria in Melbourne kondigde de privatizering aan van de haven van Portland. Ook de havens van Hastings en Geelong zullen verkocht worden. Informatica. Het Chinese ministerie voor Posterijen en Telefonie plant een eigen informatiesnelweg, Chinanet, in samenwerking met het door Amerikaans geld gefinancierde Asiainfo Computernetwork.AFRIKAOntwikkeling. Volgens de Wereldbank is de levensverwachting in Afrika verhoogd van 40 jaar in '60 naar 51 jaar in '92. Op 20 jaar tijd steeg de alfabetizatiegraad bij volwassenen van 27 naar 54 %. Ook de beschikbaarheid van water verdubbelde van 25 naar 45 % op 10 jaar tijd. Anderzijds blijft één derde van de bevolking honger leiden.Energie. In '96 plant Marokko de bouw van de eerste termische centrale op zonne-energie in Ouarzazate (80 megawatt).Beurs. De eerste 10 maanden van dit jaar investeerden buitenlandse beleggers netto 3,6 miljard frank in de beurs van Johannesburg, die op 8 november jl. een big bang onderging.