De klimaatcrisis blijft ook in 2022 urgent. Eind vorig jaar publiceerde de denktank De Vrijdaggroep met klimaatlijn.be een overzicht van de evolutie van de klimaatcrisis. Daaraan koppelde het de volgende negen...

De klimaatcrisis blijft ook in 2022 urgent. Eind vorig jaar publiceerde de denktank De Vrijdaggroep met klimaatlijn.be een overzicht van de evolutie van de klimaatcrisis. Daaraan koppelde het de volgende negen aanbevelingen, of goede voornemens voor beleidsmakers. 1 Stem politieke akkoorden af op wetenschappelijk bewijs. 2 Maak België een internationale kampioen in het streven naar een klimaatneutrale samenleving. 3 Dicht de juridische kloof door de invoering van klimaatwetten voor zowel Vlaanderen als België. 4 Tel emissies overal op dezelfde manier. 5 Bereik sneller overeenstemming door verdeelsleutels voor lastenverdeling in België vast te leggen. 6 Maak vooruitgang zichtbaar. 7 Beoordeel het klimaateffect van het verkiezingsprogramma van de politieke partijen en van elk nieuw wetsvoorstel dat in het parlement wordt behandeld. 8 Laat een onafhankelijke en deskundige beoordeling van onze inspanningen tegen de klimaatverandering uitvoeren. 9 Breng de gevolgen van de klimaatverandering in kaart, met het oog op klimaatadaptatie.