Tegen concentratie bedrijfsrevisoren
...

Tegen concentratie bedrijfsrevisorenIn een brief aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) lanceert het NCMV de idee om banken, bedrijven die minimaal 250 werknemers tellen, en beursgenoteerde ondernemingen verplicht een college van ten minste twee commissarissen-revisoren te laten benoemen. Uit onderzoek van de vereniging voor zelfstandige ondernemers blijkt dat de zeven grootste accountantskantoren de zogenaamde Big Six plus Moores Rowland bedrijfsrevisor zijn van 468 of 67 % van de grote ondernemingen in ons land. Hun aantal mandaten bedraagt respectievelijk : KPMG (111), Ernst & Young (78), Deloitte & Touche (71), Coopers & Lybrand (66), Price Waterhouse (62), Arthur Andersen (57) en Moores Rowland (23). "Dit percentage is wellicht nog een onderschatting van het werkelijke aandeel, aangezien onlangs nog enkele overnames zoals die van Boeye, Geddes, Van Gulck & co door Moores Rowland hebben plaatsgevonden," zegt Kris Peeters, secretaris-generaal van de kmo-vereniging, die de huidige concentratie aanklaagt. Het NCMV en de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) stellen voor een college van revisoren uit verschillende kantoren aan te stellen. Ruikt dit niet naar corporatisme ? Peeters : "Integendeel. Wij willen juist het corporatisme doorbreken van de Big Six, die netjes alle mandaten onder elkaar verdelen. Door ons voorstel zullen ook de kleinere kantoren aan de bak komen." Ook de kritiek van een mogelijke extra kost wijst de secretaris-generaal van het NCMV en FVIB van de hand : "Naar analogie met de notarissen gaan wij ervan uit dat een college voor het bedrijf niet duurder zal uitvallen, maar dat binnen het budget de taken zullen worden verdeeld." Ten slotte zal de maatregel de kans op een faillissement verminderen, aldus Peeters : "De nieuwe wet geeft de commissaris-revisor binnenkort de mogelijkheid om moeilijkheden die kunnen leiden tot de discontinuïteit van de onderneming te melden bij de rechtbank van koophandel, als de raad van bestuur niet reageert op zijn waarschuwingen. In dit geval zal de schending van het beroepsgeheim niet strafrechtelijk worden bestraft. Een individueel revisor zal niet vlug geneigd zijn naar de rechtbank te stappen, omdat hij dan het gevaar loopt zijn mandaat te verliezen. Een college daarentegen staat veel sterker tegenover het management van het bedrijf."