Er lijkt nieuw bloed op komst voor het zevenkoppige direktiekomitee van de Nationale Bank. Normaal is goeverneur Fons Verplaetse de eerste die voor pensionering in aanmerking komt en dit in februari 1997. Tragische persoonlijke omstandigheden en voortdurende gezondheidsproblemen maken de opruststelling van direkteur Frans Junius (CVP) echter nakend.
...

Er lijkt nieuw bloed op komst voor het zevenkoppige direktiekomitee van de Nationale Bank. Normaal is goeverneur Fons Verplaetse de eerste die voor pensionering in aanmerking komt en dit in februari 1997. Tragische persoonlijke omstandigheden en voortdurende gezondheidsproblemen maken de opruststelling van direkteur Frans Junius (CVP) echter nakend.Voor de opvolging van Frans Junius circuleren binnen de NBB twee namen : Jan Smets, hoofd van het departement Studiën, en Marcia De Wachter, advizeur op het Algemeen Sekretariaat. Marcia De Wachter leek voorbestemd om Jean Poullet als sekretaris van de Nationale Bank op te volgen, maar Poullet ging niet in op de avances van Verplaetse om vervroegd met pensioen te gaan.Goeverneur Verplaetse, die Marcia De Wachter op aanraden vanuit Leuven op het kabinet van voormalig premier Martens binnenhaalde en haar vervolgens meenam naar de NBB, wil De Wachter per se op een honkvaste stek kazerneren alvorens zelf met pensioen te gaan. "Zonder de goeverneur komt De Wachter in een hol met hongerige wolven terecht, " aldus een bron binnen de NBB. Daarmee wordt gealludeerd op het feit dat De Wachter niet alleen een beetje onfatsoenlijk snel carrière heeft gemaakt binnen de Bank, maar dat ook heeft gedaan door zonder verpinken en rücksichtslos de diktaten van de goeverneur ten uitvoer te (laten) brengen.Heel anders liggen de kaarten intern voor Jan Smets, gewezen kabinetschef van premier Jean-Luc Dehaene. Smets wordt door het Bankpersoneel gezien als een zachtmoedig, rustig karakter die wel al zijn sporen heeft verdiend binnen de NBB zelf, en dit op basis van de intrinsieke waarde van zijn werk. De mogelijke keuze voor De Wachter zou dan ook zeer moeilijk te slikken zijn voor het personeel van de Nationale Bank.Benoemingen tot direkteur van de Nationale Bank gebeuren op voorstel van de Regentenraad door de minster van Financiën dus door de regering. De geplogenheden uit het verleden maken dat inzake de opvolging van de Vlaamse direkteuren op de goeverneur na heerst onder de direkteuren taalpariteit de Vlaamse partijen zonder inmenging van de Waalse broeders tot een consensus komen.De diskussie over de opvolging van Junius verziekt opnieuw de stemming binnen de Bank. Nochtans was de jongste tijd de waardering voor goeverneur Verplaetse bij zijn mensen gestegen. Hij voerde immers een (te) lang uitgestelde reorganizatie door waarbij de departementen Buitenland, Overheidsfondsen en Kredieten werden samengesmolten enkele kleine subdiensten blijven zelfstandig tot één groot departement onder de leiding van de bekwame Jan Michielsen. Met deze reorganiztie sluit de Bank beter aan op de marktrealiteit en wint ze aan slagkracht.