Vanaf 2006 mogen de Britse universiteiten hun inschrijvingsgeld zelf bepalen, met een maximum van 4350 euro. Die hogere fees moeten ervoor zorgen dat de universiteiten over voldoende financiële middelen beschikken om een hoger aantal studenten aan de universiteit toe te laten. Ongeveer 44 % van de Engelse scholieren volgt hoger onderwijs en premier Tony Blair wil dat aantal verdubbelen. Ook in België gaan er stemmen op om het inschrijvingsgeld aan de universiteiten op te trekken. Vorig jaar nog lanceerde een aantal ...

Vanaf 2006 mogen de Britse universiteiten hun inschrijvingsgeld zelf bepalen, met een maximum van 4350 euro. Die hogere fees moeten ervoor zorgen dat de universiteiten over voldoende financiële middelen beschikken om een hoger aantal studenten aan de universiteit toe te laten. Ongeveer 44 % van de Engelse scholieren volgt hoger onderwijs en premier Tony Blair wil dat aantal verdubbelen. Ook in België gaan er stemmen op om het inschrijvingsgeld aan de universiteiten op te trekken. Vorig jaar nog lanceerde een aantal UCL-professoren voorstellen in die richting. Zij spraken zelfs van een inschrijvingsgeld van 6000 euro per jaar. "Een slecht idee," vindt Andreas De Leenheer, rector van de Universiteit Gent. "Dat zal de drempel verhogen, waardoor er juist minder scholieren de stap naar de universiteit zullen zetten. En als we dan toch de vergelijking maken met de Britten: het inschrijvingsgeld ligt daar zes tot tien keer hoger." ANDREAS DE LEENHEER (UNIVERSITEIT GENT). "Ook daar heb ik problemen mee. Het zijn dan nog steeds de ouders die hun kinderen naar de universiteit sturen. Rijke ouders zullen er geen probleem mee hebben om het geld neer te tellen. Desnoods lenen ze zelf een bedrag in plaats van hun kinderen. Zo creëer je twee categorieën van afgestudeerden: zij die beginnen te werken voor zichzelf en zij die moeten werken om een lening af te betalen." DE LEENHEER. "Dat klopt, maar we zijn slechts voor 51 % afhankelijk van overheidsfinanciering. Ruim een derde van de fondsen halen we uit onderzoeksopdrachten voor de overheid. We moeten vechten om die contracten te krijgen. Een universiteit werkt dus wel degelijk in een competitief kader. En dan heb ik het nog niet over de lucratieve contracten met het bedrijfsleven. Daarmee halen we bijna 15 % van onze middelen binnen. Wat niet belet dat we de hand op de knip moeten houden en dat ik meer geld wil van de Vlaamse regering. In Nederland krijgen de universiteiten 30 % meer geld van de overheid. Wij hebben ook te veel universiteiten waar je dezelfde opleiding kan volgen. Ook hierop kunnen we besparen." DE LEENHEER. "Het zou me verwonderen. Studenten kiezen de universiteit niet op basis van het inschrijvingsgeld dat ze moeten betalen. En dan spreek ik nog niet over de taalbarrière. Gaat een Zweed Nederlands leren omdat hij hier goedkoper kan studeren? Ik denk het niet. Als de universiteit buitenlanders aantrekt, is dat omdat ze een sterke reputatie heeft opgebouwd, vooral op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Daarom is de hervorming volgens het bachelor/mastersysteem een goede zaak. Studenten kunnen de universiteiten met elkaar vergelijken op internationaal vlak en dan zal vlug duidelijk worden wie de beste kwaliteit in huis heeft." A.M."In Nederland krijgen de universiteiten 30 % meer geld van de overheid."