Het in het ABOS-dossier in opspraak gebrachte Modulmed aast op een kontrakt met het Italiaanse leger. Twee Belgische ex-generaals zetelen in de raad van bestuur.
...

Het in het ABOS-dossier in opspraak gebrachte Modulmed aast op een kontrakt met het Italiaanse leger. Twee Belgische ex-generaals zetelen in de raad van bestuur.De intrigerende firma Modulmed die transporteerbare hospitaalmodules aanmaakt en genoemd wordt in het dossier over de verspilde ABOS-gelden (Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) dingt momenteel naar een kontrakt voor de levering van twee hospitaalmodules (in totaal 14 mobiele containers) aan het Italiaanse leger. Spilfiguur en oprichter van het bedrijf, Pierre Bersani een Belgisch ingenieur met Zwitsers domicilie trok hiervoor samen met gedelegeerd bestuurder Marc Willocx vorige week naar Italië.De onderhandelingen voor het kontrakt ter waarde van 200 miljoen frank slepen al meer dan 5 jaar aan. Maar één en ander lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Modulmed, gevestigd in Ukkel, is niet aan z'n proefstuk toe. In december '84 rijfde het al twee kontrakten voor het Belgisch leger binnen. In april '89 volgde een derde bestelling. Samen goed voor 4 hospitaalmodules of 16 containers. Kostprijs : 248 miljoen frank.GENERAALS.Minder bekend is dat vandaag twee gewezen legergeneraals in de raad van bestuur van Modulmed zetelen : generaal-majoor vlieger Hugo Cloeckaert (66j.) en luitenant-generaal Robert Cauchie (63j.). Beiden zijn op rust. Cloeckaert was van '83 tot '85 onderstafchef van de Generale Staf en nationaal bewapeningsdirekteur zeg maar, een soort "ombudsman" van het leger voor de Belgische militaire industrie. Zijn kollega Cauchie volgde hem op in die funktie van '86 tot '88, en kreeg daarna het bevel over de Belgische Strijdkrachten in Duitsland.In een telefonische reaktie aan Trends ontkent generaal Cauchie ooit bij de onderhandelingen van het Modulmed-kontrakt betrokken te zijn geweest. Dit kan kloppen. De officier was tijdens de ondertekening van de eerste twee kontrakten ('82-'86) kommandant van de artillerie van het 1 (BE) Corps in Duitsland. Maar vreemd is wel dat de Technische Diensten van de Landmacht, waarvan Cauchie tot '82 direkteur was, een doorslaggevende stem hadden in de goedkeuring van de Modulmed-kontrakten.Over de wijze waarop hij na zijn pensionering (in '93) bij Modulmed terechtkwam, zegt Cauchie : "Ik leerde meneer Bersani in '86 kennen op een handelsmissie in Turkije. Als nationaal bewapeningsdirekteur heb ik daar een prezentatie gegeven over de produkten van een aantal Belgische militaire bedrijven. Een vreemde opdracht ? Neen, dit maakte deel uit van mijn normale takenpakket. Elke zes maanden hielden wij in de schoot van de Navo een vergadering om de belangen van de Belgische industrie te verdedigen. "De kontrakten in '84 met het Belgisch leger waren voor Modulmed cruciaal. De enige ervaring die het bedrijf toen bezat, was een bestelling van 2 containers door het ABOS en het Belgische Rode Kruis in Benin (pikant : toenmalig Rode Kruis-baas Raymond Vermeylen werd nadien ook bestuurder bij Modulmed). De levering van de eerste module gebeurde trouwens pas in '88 3 jaar na ondertekening van het kontrakt. Het leger financierde dus mee de ontwikkeling en het prototype.Generaal-majoor Hugo Cloeckaert, die als bewapeningsdirekteur nauw betrokken was bij de ondertekening en uitvoering van de (eerste twee) Modulmed-kontrakten, ging in '85 met pensioen. Drie jaar later werd hij bestuurder bij Modulmed. "Van toen af heb ik Modulmed daadwerkelijk geholpen bij het binnenhalen van het derde legerkontrakt in '89, " geeft Cloeckaert toe. LOBBY.Uit een enquête van Trends (17 april '95) bleek al eerder dat 12 van de 59 generaals die in de voorbije 10 jaar met pensioen waren gegaan, over bestuursfunkties in vennootschappen beschikken. De grens tussen vrijblijvend consultancy-werk en belangenvermenging bleek in een aantal gevallen biezonder vaag. Modulmed is zo'n voorbeeld.Vandaag liggen de Modulmed-containers kwasi ongebruikt in een kazerne-stock in Destelbergen. Ze worden enkel af en toe gebruikt in oefenoperaties of evenementen à la Eurosail in Antwerpen. Over de opportuniteit van de aankoop laat het SID, de persdienst van het leger, officieel weten : "De effektieve inzet op gelijk welk (reëel) operatie-toneel is een politieke beslissing. "Robert Cauchie voegt eraan toe : "Tja, het gebeurt wel vaker dat er geaarzeld wordt om dergelijk duur materiaal effektief in gevechtszones in te zetten. De modules werden een tijdje stand-by gehouden voor operaties in ex-Joegoslavië, maar zijn nooit ter plaatse geraakt. "Eén module die in Destelbergen permanent wordt uitgestald, bewijst wél nog zijn nut. Ze dient als showcase voor geïnteresseerde buitenlandse legers. "We hebben hier al militairen uit Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Canada over de vloer gehad, " zegt geneesheer-majoor Eric De Reu van het Kwartier Beervelde in Destelbergen. "Klopt, " zegt Hugo Cloeckaert. "Telkens het Belgische leger met onze containers oefeningen houdt, laten we onze potentiële klanten ter plaatse een bezoekje brengen. "Op die manier wist Modulmed lukratieve kontrakten binnen te rijven met legers uit Botswana, Portugal, Saoedi-Arabië en straks wellicht... Italië. Of die peperdure boxen ook daadwerkelijk hun nut hebben, daar blijkt niemand nog bij stil te staan.PDPDE MODULMED-CONTAINERS (IN DESTELBERGEN) Permanente "showcase" voor mogelijke klanten.